Пріоритетним напрямком діяльності ХГУ «НУА» є науково-експериментальна робота у галузі формування навчального закладу нового типу.

Протягом 1991–2017 рр. колективом академії був успішно реалізований експеримент з відпрацюванням модулю неперервної освіти. Результатом експерименту відбулося становлення першого в Україні комплексу, що включає дошкільну та загальноосвітню ступені, вищий навчальний заклад, аспірантуру, докторантуру, освітні програми для літніх людей.

З 2018 р. в ХГУ «НУА» реалізується новий експеримент, присвячений проблемам соціального партнерства у сфері вищої освіти (тема: «Становлення і розвиток соціального партнерства як ефективного фактору забезпечення стабільності і перспектив освіти», ГР № 0117U001471). Актуальність цього експерименту обумовлюється тим, що сучасний навчальний заклад являє відкриту систему, яка постійно взаємодіє із зовнішніми та внутрішніми стейкхолдерами (зацікавленими групами), та вимушений шукати адекватні відповіді на запити зовнішньої середи.

Пріоритетними задачами експерименту є:

  • вивчення форм і проблем взаємодії навчального закладу із зовнішніми та внутрішніми стейкхолдерами;
  •  розробка та апробація моделі взаємодії освітніх установ із зацікавленими групами;
  •  узагальнення, систематизація і широке оприлюднення основних результатів експерименту.

Рішенням колегії Департаменту науки та освіти ХОДА від 27 червня 2018 року експерименту був наданий статус регіонального, а ХГУ «НУА» отримав статус експериментального навчального закладу.