Аспірантура та докторантура – основні форми підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук здійснюється на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, в межах якого аспіранти не тільки поглиблять теоретичні знання у сфері обраної спеціальності, але й розвинуть дослідницькі та мовні компетенції. Навчання в аспірантурі у ХГУ «НУА» забезпечує високий рівень теоретичної, науково-дослідницької та мовної підготовки.

Освітньо-наукова програма аспірантури складена з урахуванням особистих інтересів аспірантів. Поряд з поглибленим вивченням обраної наукової теми аспіранти отримують універсальні знання, навички та компетенції (аналітичні, дослідницькі, мовні, педагогічні, інструменти особистої ефективності, тощо) за власною освітньою траєкторією. 

Наукова складова програми дає можливість захистити кандидатську дисертацію та отримати наукову ступінь доктора філософії за конкретною спеціальністю.

З 2016 року підготовка аспірантів ведеться у відповідності з новою освітньо-науковою програмою  та отриманими ліцензіями  на здобуття ступеня доктора філософії (за напрямком).