Згідно п.1 частини другої статті Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», на підставі рішень комісії з ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні і наказів Міністерства освіти і науки України № 655 від 10.06.2016 та № 856 від 19.07.2016 Академія здійснює підготовку аспірантів за такими спеціальностями:

Код назва галузі знань

Шифр і назва спеціальності

Ліцензійний обсяг

(осіб)

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

10

05 Соціальні та поведінкові науки

054 Соціологія

10

03 Гуманітарні науки

035 Філологія

10