Предпублікації

ХХ Міжнародна науково-практична конференція «Освіта дорослих в умовах невизначеності: залучення, мотивація, тенденції»

 

Астахова Катерина Вікторівна, доктор історичних наук, професор, ректор Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»

«Деякі методологічні засади розуміння проблеми освіти дорослих: відмова від колишніх парадигм»

 

Астахова Валентина Іларіонівна, доктор історичних наук, професор, радник ректора Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»

«К вопросу о месте и роли дополнительного образования в национальных образовательных системах»

 

Боярська-Хоменко Анна Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

«Тенденції професійної освіти дорослих у країнах Центральної та Східної Європи»

 

Головньова Ірина Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент,  тренер бізнес-центру «Національний»

«Формування soft skills у навчанні дорослих: коучинговий підхід»

 

Єременко Юлія  Вікторівна, кандидат соціологічних наук, директор Харківського фізико-математичного ліцею № 27, заслужений працівник освіти України

«Проблеми підвищення професійної компетентності вчителів у системі роботи з обдарованими учнями»

 

 

Лук’янова  Лариса Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, член кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, директор Інституту  педагогічної освіти  і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

 «Освіта дорослих: суспільна відповідальність, інвестиція в майбутнє»

 

Ляшенко Олександра Миколаївна, доктор економічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту менеджменту та освіти дорослих ВНЗ Університет економіки та права «КРОК»

«Дизайн освіти дорослих в умовах нової реальності »

 

Міненко Володимир Леонідович, доктор наук з державного управління, професор кафедри управління персоналом та економіки праці Навчально-наукового інституту «Інститут державного управління» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна , директор Харківського обласного центру зайнятості

«Можливості для подолання безробіття шляхом професійного навчання »

 

Sven-Olof Yrjö Collin, Professor of Corporate Governance, Free University of Scania. Affiliate Professor under The Economics and Law Chair, Kharkiv University of Humanities, the “People’s Ukrainian Academy”

«Adult Education in Sweden, Some Observations and Comments» («Освіта дорослих у Швеції, деякі спостереження та коментарі»)

 

Сокол Євген Іванович, доктор технічних наук, професор, ректор Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

«Університет 4.0  »

Бакіров Віль Савбанович,  доктор соціологічних  наук, професор, академік НАН України, член-кореспондент НАПН України, голова Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, заслужений діяч науки і техніки України

«Освіта дорослих у цифровому суспільстві»

 

Бєлова Людмила Олександрівна,  доктор соціологічних  наук, професор, директор ННІ «Інститут державного управління» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, заслужений працівник освіти України, президент Харківського університетського консорціуму;

Бульба Володимир Григорович,  доктор р наук з державного  управління, професор кафедри соціальної і гуманітарної політики  ННІ «Інститут державного управління»  Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

«Стратегічні пріоритети та практичні завдання підготовки управлінської еліти в Україні (з досвіду ННІ «Інститут державного управління»Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна)»

 

Батаєва Катерина Вікторівна, доктор філософських наук, професор кафедри соціології та гуманітарних дисциплін Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»

«Концепція «трансформативного навчання» дорослих Д. Мезірова: основні ідеї та принципи»

 

Войно-Данчишина Ольга Леонідівна, кандидат юридичних  наук, доцент, декан факультету післядипломної освіти Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»

«Кадрові колізії коронавірусного періоду: тренди корпоративного навчання»

 

Ворожбіт-Горбатюк Вікторія Вікторівна, доктор педагогічних  наук, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

Зеленська Людмила Дмитрівна,  доктор педагогічних  наук, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Собченко Тетяна Миколаївна,  кандидат  педагогічних наук, доцент кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

«Техніки навчання дорослих»

 

Михайльова Катерина Геннадіївна, доктор соціологічних наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»

«Методичні аспекти вивчення освітніх потреб дорослих»

 

Семенець-Орлова Інна Андріївна, доктор наук з державного управління, професор, директор  Навчально-наукового інституту управління, економіки та бізнесу Міжрегіональної Академії управління персоналом

«Організаційний розвиток закладу вищої освіти в умовах ковідного періоду»

 

Сидоренко Олександр Леонідович, доктор соціологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти

«Участь у проведенні зовнішнього незалежного оцінювання як складова підвищення кваліфікації педагогічних працівників»

 

Міттельштедт Евальд, доктор економічних наук, професор, почесний доктор Південно-Вестфальського університету прикладних наук, почесний проф. Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» (м. Мешеде, Німеччина);

Пуетс Ліза-Марія, магістр інженерно-економічного ф-ту Південно-Вестфальського університету прикладних наук (м. Мешеде, Німеччина)

«Competency-based Online Teaching – Micro Degrees and Digital Badges  as an Opportunit» («Компетентнісно-орієнтована онлайн- освіта: мікросертифікація та цифрові бейджи»)

 

Шкурапет Наталія Іванівна, кандидат соціологічних  наук, директор Харківської гімназії № 14

«Варіації освітніх проєктів у «Школі відповідального батьківства» як однієї з форм неформальної освіти дорослих»

Контакти

Юридична адреса:

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
Вул. Лермонтовська, 27
м Харків, Україна, 61024

Факс: +38(057)-704-10-70

Офіційна електронна адреса: rector.hgu.nua@ukr.net

Приймальня ректора:

+38 (057) -714-20-07

Приймальна комісія:

+38(095)-819-41-48 (Viber, Telegram)

+38 (057) -704-10-37

+38 (057) -714-92-62

факультет "Бізнес-управління":

+38(050)-343-70-18

факультет "Референт-перекладач":

+38(066)-327-20-79

факультет "Соціальний менеджмент" :

+38(050)-978-41-74(через Telegram)

факультет післядипломної освіти (друга вища освіта):

+38(050)-632-60-60

 

Директор ліцею:

+38(096)-493-79-96

Директор ДШРР:

+38(050)-937-52-58

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram