Щорічне періодичне видання «Вчені записки» Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» об’єднує у собі публікації результатів наукових досліджень викладачів та аспірантів як академії, так і інших вузів України, закордонних авторів, які працюють над проблемами гуманітарного напрямку.

Галузь та проблематика: економічні, соціологічні, історичні, правові, філологічні та інші аспекти розвитку сучасної освіти.

Видання представляє інтерес для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів і практичних працівників сфери освіти.

Збірник наукових праць заснований у 1995 р., видається 1 раз на рік. 

ЗасновникХарківській гуманітарний університет «Народна українська академія». Свідоцтво  про державну реєстрацію КВ № 7367 від 03.06.2003 р.

У 2005 році Міжнародним центром періодичних видань (ISSN International Centre, Париж) збірник наукових праць «Вчені записки ХГУ «НУА» включений у міжнародний реєстр періодичних засобів масової інформації, йому наданий числовий код міжнародної ідентифікації: ISSN 1993-5560

З 2018 року всім статтям збірника надається цифровий ідентифікатор DOI. 

Збірник  наукових праць входить до міжнародної наукометричної  бази даних Index Copernicus.

Мови видання: українська, російська, англійська.

Усі випуски збірника, починаючи з 2005 року, представлені у електронному архіві Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» 

Вимоги до публікацій 

Редакційна колегія

Редакційна політика 

Архів збірників

Контактна інформація:

Адреса редакції: Україна, 61000, Харків, вул. Лермонтовська, 27, Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія».

Тел .: (057) 714-92-62; (057) 714-20-07 + 2-88

e-mail: nir-nua@ukr.net