Правила прийому

 1. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії приймаються вступники на основі НРК7 (освітнього ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста). Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі незалежно від форми здобуття освіти становить чотири роки.
 2. Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Терміни вступної кампанії

І хвиля

ІІ хвиля

Початок прийому заяв та документів1 вересня08 квітня
Закінчення прийому заяв та документів30 вересня 18 квітня
Строки проведення  вступних іспитів1-30 жовтня20-24 квітня
Терміни зарахування

не пізніше

1 листопада

не пізніше

1 травня

 

 1. Вступники до аспірантури подають до приймальної комісії заяву або особисто в паперовій формі, або надсилають її скан-копію з накладеним кваліфікованим електронним підписом за допомогою електронної пошти. В заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності, факультету, передбачуваного керівника та форму здобуття освіти.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред'являє оригінали: документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус; військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць); документа про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього. Детальна інформація наведена у Правилах прийому до ХГУ "НУА" у 2023 р.

Додатково вступники до аспірантури  подають такі документи:

 • особовий листок з обліку кадрів (для працюючих має бути завірений у відділі кадрів);
 • автобіографію;
 • копію документу про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатку до нього;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів, або при їх відсутності реферат з обраної аспірантами наукової спеціальності/напрямку наукового дослідження;
 • посвідчення або сертифікати, що підтверджують володіння іноземною мовою на рівні не нижче B 2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (за наявності);
 • 4 кольорові фотографії (формат 4 х 6);
 • копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • копію військового квитка, або посвідчення про приписку для військовозобов’язаних;
 • згоду на обробку персональних даних.

 

 1. Вступні випробування щодо участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:
 • вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • вступного іспиту з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

На підставі результатів конкурсного відбору приймальна комісія ухвалює рішення щодо зарахування / відмови в зарахуванні до аспірантури.

 1.   Зарахування до аспірантури проводиться наказом голови приймальної комісії, ректора ХГУ «НУА» в терміни, установлені в п. 2.

Телефони:

приймальна комісія:

+38(095)-819-41-48 (Viber, Telegram)

+38(057)-704-10-37

Контакти

Юридична адреса:

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
Вул. Лермонтовська, 27
м Харків, Україна, 61024

Факс: +38(057)-704-10-70

Офіційна електронна адреса: rector.hgu.nua@ukr.net

Приймальня ректора:

+38 (095) -819-41-48

Приймальна комісія:

+38(095)-819-41-48 (Viber, Telegram)

+38 (057) -704-10-37

факультет "Бізнес-управління":

+38(050)-768-23-40

факультет "Референт-перекладач":

+38(099)-006-34-56

факультет "Соціальний менеджмент" :

+38(050)-978-41-74(через Telegram)

факультет післядипломної освіти (друга вища освіта):

+38(050)-632-60-60

 

Директор ліцею:

+38(096)-493-79-96

Директор ДШРР:

+38(050)-937-52-58

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram