Професорська рада ХГУ «НУА» – постійно діючий дорадчий орган, який сприяє ефективній реалізації ключових завдань діяльності ХГУ «НУА». Рада здійснює свою діяльність відповідно до академічних традицій і принципами класичних університетів. Членами Ради є штатні співробітники академії (що працюють або які пішли на пенсію з НУА), що мають вчене звання та / або займають посаду професора, а також Почесні професори НУА.

Основною метою діяльності Ради є системне використання потенціалу найбільш авторитетної частини науково-педагогічних працівників академії для вирішення життєво важливих питань діяльності академії.

Основними завданнями Ради:

  • сприяння реалізації місії НУА;
  • стимулювання і наставництво в наукових дослідженнях на всіх рівнях комплексу безперервної освіти;
  • сприяння забезпеченню якісної освіти, що відповідає сучасним потребам суспільства і особистості;
  • експертиза освітніх програм і проектів; • сприяння збереженню і розвитку наукових шкіл;
  • моніторинг і акумулювання інноваційних ідей сучасності в сфері освіти та ініціювання їх впровадження в практику роботи академії;
  • сприяння розвитку і зміцненню корпоративної культури академії.