Народна українська академія будує систему своїх зовнішніх відносин виходячи з необхідності подолання міжнародної ізольованості освітнього простору в Україні, його відірваності від загальносвітових освітніх процесів, а також надання студентам можливості отримання професійної підготовки сучасного міжнародного рівня.
Практично c моменту свого створення НУА приділяє увагу формуванню і розвитку міжнародних освітніх контактів. Для реалізації цього напрямку 21 травня 1996 року в структурі Академії було створено відділ зовнішніх зв'язків (ВЗЗ). Головним завданням відділу є координація діяльності навчального закладу в рамках міжнародного співробітництва та організація роботи з іноземними студентами, стажерами.

Співробітники ВЗЗ ведуть роботу за наступними напрямками:

  • встановлення партнерських зв'язків на постійній основі з закордонними навчальними закладами та організаціями;
  • організація закордонних практик і стажувань студентів і викладачів;
  • співпраця з міжнародними фондами та благодійними організаціями;
  • інформування викладачів і студентів про гранти, конкурси і конференції;
  • документальне оформлення навчання студентів-іноземців в НУА;
  • робота із засобами масової інформації.