Загальна інформація

Народилася 26 квітня 1962 р. У 1984 році закінчила з відзнакою Харківський державний університет ім. О. М. Горького.

У 1993 році захистила кандидатську дисертацію «Асимптотична поведінка власних значень крайових задач в сильно пов'язаних областях, об’єм яких зменшується» (науковий керівник - академік НАН України Хруслов Є. Я.).

Внесена в книгу пошани ХГУ «НУА», 2017 р.

Нагороджена:

  • грамотами Ректора ХГУ «НУА» в номінації «Кращий тьютор навчального року», 2014/2015, 2015/2016, р .;
  • Почесною грамотою Департаменту освіти Харківської міської ради, 2017 р .;
  • подяками за високий рівень підготовки учасників всеукраїнських олімпіад з математики, 2016 2017, 2018 р.р.

Викладання

Читає курси «Вища математика», «Теорія ймовірностей і математична статистика», «Оптимізаційні методи та моделі».

Наукові інтереси

Застосування апарату різницевих і диференціальних рівнянь в економіці, математичне моделювання, оптимізаційні методи вирішення економічних завдань.

Публікації

  1. Свищева Е. В. Ценностные ориентиры математической подготовки в современном обществе / Е. В. Свищева, А. Ю. Петрова // Актуальные направления научных исследований ХХI века: теория и практика. Сборник научных трудов по материалам международной заочной научно-практической конференции, 2015 г., № 9, часть 1 (20 – 1) (Volume 3, issue 9, part 1), – С. 305–308.
  2. Свищева Е. В. Трансформация методики преподавания математических дисциплин студентам экономического профиля обучения. / Е. В. Свищева // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харьков , 2016. – Т. 22., С. 188 – 194.
  3. Свищева Е. В. Графический метод решения задач оптимизации / Е. В.Свищёва, В. А. Алексенко; Юго-Зап. гос. ун-т // Математика и ее приложения в современной науке и практике : сб. науч. ст. VII Междунар. науч.-практ. конф. студентов и аспирантов, 21–22 апр. 2017 г. / Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск, 2017. – С. 101–110.

Реєстрація у наукометричних базах даних

Scholar.Google.

SPIN РИНЦ: 5889-9412

ORCID ID 0000-0002-0523-5293