Програма розвитку – це можливості функціонування навчального закладу на принципово іншому рівні та  з іншими масштабами.

Статті витрат –  удосконалення матеріально-технічної бази (лише великі, стратегічні проєкти), стипендії для обдарованих студентів і викладачів (підтримка наукових досліджень, участі в конференціях і зарубіжних стажуваннях), відкриття нових академічних програм і курсів (додаткових і перспективних).

Здійснення ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ (ФАНДРЕЙЗИНГ) можливе лише  на довірі до НУА, на підтримці її місії та концепції.

Усі кошти, що надходять у рамках «Програми розвитку», ми плануємо приймати й оформляти таким чином, щоб кожен дарувальник отримав прозорий індивідуальний звіт про їх використання.

Світова практика показує, що перспективи серйозного зростання й розвитку є лише  у тих університетів, які змогли об'єднати навколо себе всі можливі групи стейкхолдерів і спрямувати  їх зусилля на реалізацію місії навчального закладу.

Початок реалізації програми було успішним. Впевнені в її подальшому розвитку.