Факультет додаткових спеціальностей – це універсальний майданчик додаткової освіти, підготовки спеціалістів-професіоналів, які працюють на стику різних професій і здатні «управляти різним»; оволодіння ними сучасними компетенціями.

Для тих, хто думає про майбутню професійну кар’єру, бажає розвиватися й отримати додаткову спеціальність, пропонуються професійні освітні програми

  • менеджмент туристичного й готельно-ресторанного бізнесу;  
  • іноземні мови (італійська, польська, німецька, іспанська, французька, китайська);
  • методика викладання іноземних мов;  
  • Школа вожатської майстерності.

Чому так важливо робити внесок в освіту й власний розвиток і чому навчаться слухачі? 

Додаткова освіта зорієнтована на:

- різнобічну підготовку студентів основних факультетів за освітніми напрямками, що мають підвищений попит на ринку праці та задовольняють особистісні інтереси та потреби студентів;

- формування та розвиток творчих здібностей, задоволення індивідуальних потреб в інтелектуальному, моральному вдосконаленні особистості та її професійному розвитку; 

- вибудовування індивідуальних освітніх траєкторій. 

Це забезпечується шляхом створення унікальних освітніх програм; послідовності й багатоваріантності загальної та професійної освіти; відпрацювання сучасного формату практичних занять з використанням презентацій, кейсів, тренувальних тестів і майстер-класів; залучення спеціалістів-практиків до навчального процесу.

Слухачі, які успішно завершили навчання, отримують сертифікат університету. 

 

Контактна інформація:

Харків, вул. Лермонтовська,27, кімн. 326-II

Телефон: (057) 716-44-06 (2-61) 

E-mail: sm@nua.kharkov.ua