II ступінь (основна школа, 5-9-ті класи) забезпечує умови становлення та формування особистості учня, його здібності та інтересів.

III ступінь (старша школа 10-11-ті класи) на основі досягнутого загальноосвітнього рівня знань і практичних умінь і навичок забезпечує поглиблену спеціалізовану підготовку учнів з економіки, права та англійської мови.

Профільними предметами в СЕПШ є основи економіки та правознавства, які вивчаються в 5-11 класах. Викладання ведеться за комплексною інтегрованою програмою економіко-правової підготовки, розробленої викладачами ХГУ «НУА» і вчителями СЕПШ в руслі особистісно-орієнтованого підходу щодо реалізації концепції безперервної освіти.

Поглиблене вивчення англійської мови забезпечує відповідну спеціалізацію навчання. Учні мають можливість проходити стажування в літніх мовних школах англомовних країн. Мовний рівень випускників 9 класу - В1, 11 класу - В2. З 5 класу вивчається друга іноземна мова (німецька, французька або іспанська на вибір батьків). Для забезпечення наступності між школою і вузом розроблена Авторська інтегрована програма безперервної підготовки з англійської мови.

Школа працює в 5-денному режимі; наповнюваність класів до 25 осіб.

Випускники отримують атестати про повну загальну середню освіту державного зразка і зараховуються в ХГУ «НУА» поза конкурсом (за рекомендацією педагогічної ради СЕПШ).