• використання у викладанні аспектного вивчення іноземних мов (фонетика, граматика, аналітичне читання, усна практика, домашнє читання);
  • вивчення спеціалізованих референтських дисциплін та посилена комп'ютерна підготовка протягом усього навчання (комп'ютерне діловодство, комп'ютерні технології та інформатика, інформаційні технології референта-перекладача);
  • наявність сучасної матеріально-технічної бази (спеціалізовані комп'ютерні класи і мультимедійні аудиторії);
  • білінгвізм: навчання двом іноземним мовам (англійська + французька/німецька/іспанська на вибір);
  • забезпечення науковою, освітньою та методичною літературою, періодичними виданнями та доступом до електронних повнотекстових баз даних;
  • залучення носіїв мови до навчального процесу;
  • надання можливості проходження виробничої практики на підприємствах та в організаціях м. Харкова, інших міст України і за кордоном;
  • можливість підвищення рівня практичної мовної підготовки у Туреччині, Болгарії, Албанії, Франції, Німеччині, Іспанії, волонтерських програм;
  • гарантоване працевлаштування (за допомогою Лабораторії планування кар’єри і випускників факультету, які обіймають керівні посади);
  • можливість отримання додаткової професії на факультеті додаткових спеціальностей.