Факультет готує фахівців (бакалаврів і магістрів) для сфери бізнесу і має наступні переваги перед аналогічними факультетами:

  • підготовка за здвоєними інтегрованими спеціальностями – економістів з поглибленими знаннями з правознавства;
  • високий професійний рівень викладачів, серед яких не менше чверті поєднують викладацьку діяльність з практичною роботою і здатні гнучко і динамічно реагувати на зміни професійних стандартів економіста шляхом використання інноваційних технологій навчання;
  • поглиблене (1500 годин за час навчання) аспектне вивчення англійської мови, що дозволяє слухати лекції викладачів вузів-партнерів, запрошених із далекого зарубіжжя;
  • високий рівень підготовки з інформаційно-комп'ютерних технологій з опануванням навичок роботи з сучасними інтернет-сервісами;
  • реалізація комплексної моделі «сучасного економіста», яка дозволяє випускникам не тільки легко адаптуватися на будь-якому місці роботи, але і відкривати власну справу;
  • реальне працевлаштування та сприяння у вибудовуванні траєкторії особистісного і кар'єрного зростання випускників;
  • цікаве студентське життя, що дозволяє кожному розвинути свої творчі здібності та реалізувати себе як багатогранну особистість;
  • високий рейтинг випускників факультету в бізнес-середовищі Харкова і України.