Школа - це єдина у світі реальність, призначена спеціально для дітей. Реальність, в якій дитина не готується до життя, а проживає цікаве і щасливе життя, а саме:

 • вчиться діяти, здійснювати вибір, нести за нього відповідальність;
 • дивується, ставить питання і шукає на них відповіді;
 • здійснює відкриття;
 • переживає радість від процесу пізнання;
 • вчиться розуміти себе і інших;
 • почуває себе цінним і потрібним.

Початкова школа - це І ступінь Спеціалізованої економіко-правової школи з поглибленим вивченням економіки, права і іноземних мов, яка здійснює підготовку дітей 1-4 класів. Школа працює в 5-денному навчальному режимі; наповнюваність класів 22 людини.

Наша школа - це:

 • сучасне культурно-освітнє середовище, в якому створені усі умови для здобуття повноцінної освіти;
 • виховання вільної і творчої особи, здатної до самоосвіти і самовиховання;
 • гармонійне поєднання традиційних і інноваційних підходів до навчання, фундаментальність, що забезпечують, і якість освітніх результатів;
 • пріоритетність дослідницької позиції дитини в процесі вчення через реалізацію STEM - STEАM - STREAM- навчання;
 • індивідуальний підхід до кожної дитини на діагностичній основі;
 • забезпечення емоційного благополуччя кожного;
 • навчання навичкам спілкування і співпраці;
 • охорона і зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей;
 • учителі, кваліфікація, професіоналізм і педагогічна творчість яких лежать в основі успішного просування кожної дитини по своїй освітній траєкторії;
 • можливість вибору гуртків і секцій в другій половині дня.