Економічне середовище – головна сфера життя суспільства, вона визначає хід усіх процесів, що відбуваються в ньому.

«Бізнес-управління» – це економічний факультет ХГУ «НУА», що здійснює високоякісну багатоступеневу підготовку (бакалавр, магістр) за фахом 051 «Економіка» (галузь знань – 05 соціальні та поведінкові науки).

Бакалаврська програма – бізнес-економіка.
Магістерска програма – економіко-правове забезпечення бізнесу.

Факультет готує економістів з поглибленою підготовкою з правознавства, англійської мови та в сфері IT-технологій.

Кафедри факультету і його провідні викладачі:

Матеріально-технічна база факультету дозволяє вести навчальний процес у зручних і комфортних умовах.

Знання і професійні компетенції, отримані на факультеті, дають можливість його випускникам бути реально затребуваними на ринку праці і дозволяють в короткий термін стати успішними людьми, обійняти топові позиції в бізнесі і навіть відкрити власну справу.

Перелік предметів у сертифікаті зовнішнього незалежного тестування

  • українська мова та література;
  • математика;
  • географія або іноземна мова (за вибором студента).