Студенти факультету проходять навчальну та виробничу практики на підприємствах, у соціально-психологічних центрах, соціологічних службах і центрах з вивчення громадської думки, соціальних комунікацій, кадрових і рекрутингових агентствах, органах влади та управління, дитячих оздоровчих таборах, волонтерських центрах. 

Види практики:

1 курс психолого-педагогічна (навчальна, безвідривна)

2 курс соціально-психологічна (виробнича)

4 курс соціально-технологічна

5 курс професійно-дослідницька й педагогічна

6 курс соціально-менеджерська (виробнича)