Загальна інформація

Народився в 1946 р. У 1969 році з відзнакою закінчив Харківське вище командно-інженерне училище. У 1975 році захистив кандидатську дисертацію.

Має три авторські свідоцтва на винаходи.

Нагороджений:

– знаком «За розбудову освiти»;

– Почесною грамотою Харківської міської ради| Департаменту освіти| 2015 р.

Забезпечує виконання програми інформатизації і комп'ютеризації НУА; займається впровадженням методів і засобів дистанційного навчання |, організаційних умов для підвищення професійного рівня викладацького складу з питань використання інформаційних технологій в навчальному процесі; веде координацію роботи підрозділів і кафедр з питань використання інформаційно-комунікаційних технологій; керує роботою центру інформаційно-технічного забезпечення.

Викладання:

На даний час викладає навчальні дисципліни: «Інформатика», «Інформаційні технології».

Наукові інтереси

працює над проблемами і типовими рішеннями (моделями) створення інформаційної структури безперервного освітнього комплексу на базі НУА. Бере участь в проекті TEMPUS «Електронна інтернаціоналізація для сумісного навчання»;

Публікації

  1. Формы дистанционного обучения в университете / В. А. Кирвас, П. Э. Ситникова, К. С. Барашев, В. П. Козыренко ; Нар. укр. акад. ; под. ред. Ситниковой П. Э. – Харьков : Изд-во НУА, 2018. – 72 с. http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/1813
  1. Козыренко В. П. Роль информационной среды учебного заведения в организации эффективного взаимодействия с внешними стейкхолддерами / В. П. Козыренко // Взаимодействие образовательных учреждений со стейкхолдерами, веление времени : материалы междунар. науч.-практ. конф., 16 февр. 2017 г. / Харьк. гуманитар. ун-т «Нар. укр. акад.» [и др.] – Харьков, 2017. – С. 129–132.
  2. Козыренко В. П. Перспективы и риски развития информационной среды учебного заведения / В. П. Козыренко // Образовательные риски: суть и подходы к решению : материалы ежегод. XVI Междунар. науч.-практ. конф., [Харьков], 15 февр. 2018 г. / Харьков. гуманитар. ун-т «Нар. укр. акад.» [и др.]. – Харьков, 2018. – С. 147–151. http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/1759
  1. Козыренко В. П. Информационно-техническое обеспечение образовательной деятельности в НУА / В. П. Козыренко, П. Э. Ситникова // Дорогу осилит идущий : монография / Нар. укр. акад. ; под общей ред. Е. В. Астаховой. – Харьков, 2015. – Разд. 1.5. – С. 142–158. http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/1285
  1. Кирвас В. А. Возможности информационно-коммуникационных технологий в развитии творческой активности студентов / В. А. Кирвас, В.П.Козыренко // Современные технологии развития творческой активности студентов : монография / Нар. укр. акад. ; под общей редакцией Е. Г. Михайлевой. – Харьков, 2018. – С. 162–183.

Реєстрація у наукометричних базах даних

Scholar.Google.

SPIN РИНЦ  7580-6403

ORCID ID 0000-0002-6504-0252