«Школа підприємництва» - це соціально-освітній проект для старшокласників СЕПШ ХГУ «НУА» і шкіл м. Харкова, який спрямовано на популяризацію підприємництва в молодіжному середовищі, а також формування у молодого покоління базових знань з ведення бізнесу.

Цілі:

- ознайомлення школярів з основами бізнесу і підприємництва, формування навчальної мотивації і професійної орієнтації;

- сприяння у формуванні позитивних підходів до оцінки стану і перспектив розвитку України.

Завдання:

  • формування навичок підприємницького мислення;
  • освоєння правових основ ведення бізнесу на практиці;
  • розвиток лідерських якостей;
  • набуття навичок роботи в проекті, команді;
  • отримання навичок ефективних презентацій.

Формат проекту:

  • міні-лекції;
  • міні-тренінги;
  • зустрічі з представниками бізнес-процесів;
  • бізнес-ігри з різних напрямків ведення

      підприємницької діяльності;

  • екскурсії на підприємства.

Підсумок проекту

Презентація командами бізнес-проектів