Університет

Інформація про діяльність ХГУ «НУА» (Наказ МОНУ № 166)

Наказ Міністерства освіти і науки України № 166 от 19.02.2015 «Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів»

Статут  ХГУ «НУА»

Колективний договір

Штатний розпис ХГУ «НУА»

Ліцензування та акредитація

Керівництво  ХГУ «НУА (відомості про керівний склад):

Положення про Раду Народної української академії

Склад Ради  ХГУ «НУА»

Положення про Вчену раду Народної української академії

Склад Вченої ради Народної української академії

Положення про вчену раду факультету Склад Наглядової  ради

Положення про стуртурні підрозділи:

Положення про робочі та дорадчі органи:

Положення про наукове товариство студентів

Положення про Асоціацію молодих вчених 

Положення про організацію освітнього процесу в ХГУ «НУА»

Положення про гаранта освітньої програми

Положення про освітні програми ХГУ «НУА»

Положення про розробку та сертифікацію дистанційних курсів

Положення про порядок повторного вивчення студентами навчальних дисциплін

Положення про проведення практики студентів ХГУ «НУА»

Програма «Управління якістю навчального процесу»

Положення про заходи щодо запобігання академічному плагіату у наукових та навчальних роботах працівників і здобувачів вищої освіти ХГУ «НУА»

Положення про надання навчальним виданням грифу ХГУ «НУА»

Положення про "педагогічні майстерні".

Положення про рейтингування науково-педагогічних працівників.

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій.

Положення про студентське самоврядування.

Положення про організацію взаємовідвідувань.

Положення про підвищення кваліфікації педагогічнихх та науково-педагогічних працівників.

Рішення Вченої ради Народної української академії:

Рішення Вченої ради ХГУ «НУА» про затвердження стратегії і перспетивних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності

Рішення Вченої ради ХГУ «НУА» про затвердження зразку та порядку виготовлення документа про вищу освіту, зразки документів:

зразок диплома бакалавра та магістра 

Положення про порядок замовлення та видачі документів про вищу освіту

Акт узгодження переліку спеціальностей ХГУ НУА

Англомовний перелік галузей Експертні висновки акредитаціїної експертизи спеціальності «Соціологія»

Експертні висновки акредитаціїної експертизи спеціальності «Переклад»

Наказ про створення проектної групи щодо ліцензування освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за спеціальністю 054 «Соціологія»

Наказ про створення пректної групи щодо ліцензування освітньої діяльності та трерьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за специальністю 051 «Економіка»

Наказ про створення пректної групи щодо ліцензування освітньої діяльності та трерьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за специальністю 035 «Філологія»

Правила прийому до ХГУ «НУА» в 2022 р. 

Правила прийому до ХГУ «НУА» в 2023 р. 

Положення про приймальну комісію

 

Звіти ректора:

Звіти з науково-дослідної роботи ХГУ «НУА»:

Розмір плати за навчання

ПЗВО ХГУ «НУА» отримав від Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЛАГІАТ» можливість здійснювати перевірку на плагіат ((програмно-обчислювальний комплекс StrikePlagiarism).

Методичні рекомендації щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладі вищої освіти (До листа МОН № 1/9075-23 від 23.06.2023

Контакти

Юридична адреса:

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
Вул. Лермонтовська, 27
м Харків, Україна, 61024

Факс: +38(057)-704-10-70

Офіційна електронна адреса: rector.hgu.nua@ukr.net

Приймальня ректора:

+38 (095) -819-41-48

Приймальна комісія:

+38(095)-819-41-48 (Viber, Telegram)

+38 (057) -704-10-37

факультет "Бізнес-управління":

+38(050)-768-23-40

факультет "Референт-перекладач":

+38(099)-006-34-56

факультет "Соціальний менеджмент" :

+38(050)-978-41-74(через Telegram)

факультет післядипломної освіти (друга вища освіта):

+38(050)-632-60-60

 

Директор ліцею:

+38(096)-493-79-96

Директор ДШРР:

+38(050)-937-52-58

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram