Галузь знань: соціальні і поведінкові науки.

Спеціальність: економіка.

Кваліфікація: бакалавр з економіки, магістр економіки.

Освітні програми:

бакалаврат – «Бізнес-економіка». 

магістратура – «Економіко-правове забезпечення бізнесу». 

Місія – формування фахівця у сфері економіки з поглибленою підготовкою з правознавства, англійської мови та в галузі IT-технологій для успішної роботи в будь-якому бізнес-середовищі.

Мета – сформувати у студентів професійні компетенції для вирішення типових завдань у бізнес-середовищі на позиціях, що включають моніторинг діяльності підприємства (організації), комплексну діагностику, регулювання забезпечення ресурсами для ефективного управління економічними процесами і фінансово-економічними результатами, для забезпечення стратегічної конкурентоспроможності суб'єктів господарювання різної галузевої приналежності.

Особливістю підготовки фахівців за зазначеними програмами є формування системних знань у сфері національної та міжнародної господарсько-фінансової діяльності бізнес-суб'єктів. Ця «широка» спеціалізація охоплює всі функції (види) діяльності сучасних учасників ринкового бізнес-середовища. Отримана на факультеті кваліфікація на європейському ринку праці входить до переліку найпрестижніших і затребуваних. Зміст підготовки має випереджальний характер, тобто орієнтований на сучасні світові тенденції ефективного і результативного функціонування бізнесу.