NUA
Харківський гуманітарний університет
telegram

Освітні програми

Профіль навчання за спеціальністю «Економіка»

 

Профіль навчання за спеціальністю «Економіка» в НУА унікальний, оскільки формування системи економічних знань супроводжується поглибленим вивченням права та іноземної мови. Це забезпечує високу конкурентоспроможність випускників, значно розширює можливості їх працевлаштування і формує компетентності для створення і розвитку власного бізнесу.

Галузь знань 05 - соціальні та поведінкові науки.

Спеціальність 051 «Економіка».

Освітні  програми:

- бакалаврат – «Бізнес-економіка»;

- магістратура – «Економіко-правове забезпечення бизнесу».

Випускова кафедра - економіки та права. Склад кафедри:

8 штатних науково-педагогічних працівників, в тому числі 6 кандидатів наук, доцентів, які здійснюють викладання економічних і правових дисциплін (економічна теорія, економіка підприємства, стратегія підприємства, аналітична статистика, обґрунтування господарських рішень і оцінка ризиків, інформаційні технології в бізнесі, оцінка бізнесу та його складових, бізнес-планування, управління проектами, конкурентоспроможність підприємства, цивільне право, господарське право, адміністративне право, трудове право, міжнародне приватне право, правове регулювання підприємницької діяльності та ін.).

Підготовка студентів за спеціальністю «Економіка» в НУА має практико-орієнтований характер. Це виражається в реалізації Програми безперервної практичної підготовки студентів на діючих підприємствах, участі викладачів-практиків в навчальному процесі і формах аудиторної роботи (практикуми, тренінги).

Випускники бакалаврської програми мають компетентності для створення власного бізнесу і можливостями реалізації отриманих знань в діяльності підприємств різних форм власності та видів економічної діяльності. Підготовка випускників бакалаврської програми дозволяє займати посади економіста, економіста з планування, економіста з податків і зборів, економіста з міжнародної торгівлі, економіста з фінансової роботи, економіста зі збуту та ін. 

Випускники магістерської програми мають компетентності для створення і розвитку власного бізнесу, здійснення управлінської, аналітичної та наукової діяльності. Підготовка випускників магістерської програми дозволяє займати посади аналітика з питань фінансово-економічної безпеки, консультанта з економічних питань, керівника підрозділів маркетингу, викладача та ін.

Навчання в магістратурі за спеціальністю «Економіка» (освітня програма «Економіко-правове забезпечення бізнесу») - це підготовка фахівців сфери економіки і підприємництва, які здатні обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб'єктів господарювання; реалізовувати науковий підхід до формування ефективних інноваційних стратегій забезпечення конкурентоспроможності підприємств; розуміти положення законів та підзаконних актів України, що регулюють діяльність підприємств; застосовувати сучасні інформаційні технології і економіко-математичні методи і моделі для системного дослідження і управління соціально-економічними процесами; здійснювати професійні комунікації іноземною мовою.

Освітня програма націлена на поглиблення теоретичних і методологічних знань з економіки і правового регулювання підприємницької діяльності; розвиток практичних навичок створення і розвитку власного бізнесу; формування професійних компетентностей для реалізації управлінської, аналітичної та наукової діяльності.

Термін навчання - 1,5 року.

Можливість реалізувати себе в якості аналітика з питань фінансово-економічної безпеки, консультанта з економічних питань, керівника підрозділів маркетингу, викладача та ін.

Бакалаврська освітня програма «Бізнес-економіка» (спеціальність 051 - «Економіка») забезпечує економіко-правову підготовку фахівців з поглибленим вивченням іноземної мови. Така багатопрофільність підготовки підвищує конкурентоспроможність випускників на ринку праці та формує компетенції для створення власного бізнесу. На третьому курсі всі студенти мають можливість здати кваліфікаційний іспит і отримати сертифікат бухгалтера.

Освітня програма націлена на формування системи теоретичних знань, розвиток практичних навичок і компетентностей у сфері економіки та підприємництва.

Термін навчання - 4 роки.

Випускники бакалаврської програми «Бізнес-економіка» отримують можливість реалізувати себе в якості економіста, економіста з планування, економіста з податків і зборів, економіста з міжнародної торгівлі, економіста з фінансової роботи, економіста зі збуту та ін.

Контакти

Юридична адреса:

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
Вул. Лермонтовська, 27
м Харків, Україна, 61024

Факс: +38(057)-704-10-70

Офіційна електронна адреса: rector.hgu.nua@ukr.net

Приймальня ректора:

+38 (057) -714-20-07

Приймальна комісія:

+38 (057) -704-10-37

Директор ліцею:

+38(057)-716-47-21

Директор ДШРР:

+38(057)-716-47-21

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram