Освітні програми

Профіль навчання за спеціальністю 051 «Економіка»

Профіль навчання за спеціальністю «051 «Економіка» в НУА унікальний, оскільки формування системи економічних знань супроводжується поглибленим вивченням права та іноземної мови. Це забезпечує високу конкурентоспроможність випускників, значно розширює можливості їх працевлаштування та формує компетентності для створення та розвитку власного бізнесу.

Галузь знань 05 – соціальні та поведінкові науки.

Спеціальність 051 «Економіка».

Освітні програми

– бакалаврат «Бізнес-економіка та її правове  забезпечення»

– магістратура «Економіка та регулювання бізнес-процесів»

Випускаюча кафедра – економіки та права. Склад кафедри: 8 штатних науково-педагогічних робітників, в тому числі 1 доктор наук та 7 кандидатів наук, які здійснюють викладання економічних та правових дисциплін. Підготовка студентів за спеціальністю «Економіка» в НУА має практично орієнтований характер. Це  виражається в реалізації Програми безперервної практичної підготовки студентів на діючих підприємствах, участі викладачів-практиків в навчальному процесі та формах аудиторної роботи (практикуми, тренінги).

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

«Бізнес-економіка та її правове забезпечення»

Першого  рівня вищої освіти

за спеціальністю 051 «Економіка»

галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Кваліфікація: бакалавр з економіки

 Мета освітньої програми. Програма спрямована на підготовку фахівців сфері економіки й бізнесу з поглибленим знанням сучасних інформаційних технологій та вмінням комплексного аналітичного мислення, що дозволяє приймати обґрунтовані бізнес-рішення.

Особливістю освітньо-професійної програми є те, що вона спрямована на розвиток у майбутніх фахівців здатності системно мислити та вміння реалізовувати отримані компетентності.

Професійні акценти програми зроблено на глибокій спеціальній підготовці бізнес-економістів, які розуміють закономірності функціонування сучасного підприємництва, можуть швидко адаптуватися до вимог динамічного бізнес-середовища, творчо й ефективно розв’язувати складні завдання та проблеми в сфері професійної діяльності. Студенти проходять практику на українських та іноземних підприємствах

Програма спрямована на підготовку фахівців зі здвоєними інтегрованими спеціальностями (економістів з поглибленими знаннями в сфері правового регулювання підприємницької діяльності), що збільшує попит на випускників на ринку праці. Програма передбачає поглиблене вивчення англійської мови, залучення до навчального процесу підприємств різної форми власності. Навчання на програмі дає можливість отримати навички усвідомлення перспектив розвитку бізнесу, краще зрозуміти стандартні ділові практики (оптимізацію витрат, одержання прибутку, убезпечення бізнесу та ін.), прийняти ефективне бізнес-рішення.

Пріоритетними технологіями і методами навчання є: case-study, розв’язання бізнес-завдань, проведення рольових і ділових ігор, презентацій, авторських тренінгів і практикумів провідних економістів і менеджерів українських фірм.

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми усіх галузей і форм власності. Випускники є фахівцями в галузі економіки, бізнесу, менеджменту, управління підприємствами, можуть займати посади фахівців з економіст-аналітик, бізнес-консультант, цифровий економіст, фінансовий економіст, економіст-конкурентолог, експерт  із питань фінансово-економічної безпеки, керівник бізнес-проектів.

Базою для професійного та кар’єрного зростання випускників є:

­  корпорації та великі підприємства реального сектора економіки;

­  підприємства середнього та малого бізнесу:

­  підприємства та організації за участю іноземного капіталу;

­  фінансові та банківські установи;

організації та відомства державного та муніципального рівнів правління.

Можливість самостійного створення робочих місць, створення власного бізнесу.

Освітньо-професійна програма

 «Економіка та регулювання бізнес-процесів»

другого рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка»

галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки

 Кваліфікація: магістр з економіки

Термін навчання –1,5 роки.

Основний фокус освітньої програми зроблено на глибоку підготовку магістрів з економіки бізнес-організацій з орієнтацією на специфіку ключових галузей та секторів економіки України, які здатні креативно мислити та швидко адаптуватися до  вимог динамічного  бізнес-середовища. Студенти проходять практику на підприємствах різної галузевої приналежності. В практичну підготовку входять тренінг з управління бізнес-процесами та тренінг по здійсненню комунікацій та веденню переговорів.

Програма передбачає вивчення дисциплін :

– гуманітарного та соціально-економічного циклу: глобальна економіка, етика та соціальна відповідальність бізнесу, розвиток соціально-економічних систем (аксіологічний вимір), поведінкова економіка та економічна психологія, бізнес-комунікації, іноземна мова для бізнесу;

 – циклу професійної та практичної підготовки (методологія досліджень економічних процесів, інтелектуальний бізнес, стратегічна діагностика бізнесу та консультування, сучасний бізнес та його правове забезпечення, управління проектами, економічне управління підприємством, конкурентоспроможність підприємства, бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування, аналітична підтримка прийняття управлінських рішень, фінансовий менеджмент, корпоративне управління та ринок цінних паперів).

Випускники магістерської програми мають компетентності як для здійснення управлінської, аналітичної та наукової діяльності, так і для створення та розвитку власного бізнесу (здатність обґрунтовувати управлінські рішення стосовно ефективного розвитку суб’єктів господарювання; реалізовувати науковий підхід щодо формування ефективних інноваційних стратегій забезпечення конкурентоспроможності підприємства; застосовувати сучасні економіко-математичні методи для системного дослідження та управління соціально-економічними процесами, здійснювати комплексну економічну діагностику фірм, установ, організацій та здійснювати професійні комунікації іноземною мовою);

Придатність до працевлаштування. Підготовка випускників програми дозволяє їм обіймати посади економічного радника, професіонала з антикорупційної діяльності, з корпоративного управління, управління активами, інвестиційного аналітика, аналітика з питань фінансово-економічної безпеки, консультанта з економічних питань, керівника підрозділу маркетингу, фінансово-економічного відділу та інші.

Базою для професійного та кар’єрного зростання випускників є:

–  корпорації та великі підприємства реального сектора економіки;

–  підприємства середнього та малого бізнесу;

–  підприємства та організації за участю іноземного капіталу;

–  фінансові та банківські установи;

– організації та відомства державного та муніципального рівнів правління.

Контакти

Юридична адреса:

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
Вул. Лермонтовська, 27
м Харків, Україна, 61024

Факс: +38(057)-704-10-70

Офіційна електронна адреса: rector.hgu.nua@ukr.net

Приймальня ректора:

+38 (095) -819-41-48

Приймальна комісія:

+38(095)-819-41-48 (Viber, Telegram)

+38 (057) -704-10-37

факультет "Бізнес-управління":

+38(050)-768-23-40

факультет "Референт-перекладач":

+38(099)-006-34-56

факультет "Соціальний менеджмент" :

+38(050)-978-41-74(через Telegram)

факультет післядипломної освіти (друга вища освіта):

+38(050)-632-60-60

 

Директор ліцею:

+38(096)-493-79-96

Директор ДШРР:

+38(050)-937-52-58

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram