Загальна інформація

Народилася 15 березня 1974 року.

Закінчила Харківський гуманітарний інститут «Народна українська академія», в 1997р. за фахом 051 «Економіка».

Кандидатську дисертацію захистила 03.10.2003 р в ХНУ ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю 08.01.01 - економічна теорія.

Тема дисертаційного дослідження «Вплив держави на розвиток інвестиційних процесів в трансформаційній економіці інверсійного типу».

Нагороди:

Грамота Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (2016 р.)

Тематика наукових досліджень

«Інституційні аспекти розвитку культурного капіталу суспільства»

Викладання

 Для студентів спеціальності «Економіка» всіх форм навчання забезпечує читання дисциплін:

 • інтелектуальний бізнес;
 • менеджмент;
 • фінанси, гроші і кредит;
 • стратегічне управління.

Публікації

Глоссарий экономики образования / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. Л. И. Комир ; [сост.: Астахова Е. В. (мл). и др.]. – Харьков : Изд-во НУА, 2017. – 121 с.

 Монографії:

 1. Tymokhova, Galina. Distance Education Funding: Structural Forms and Institutions / Galina Tymokhova, Olena Zhukovska // Economic Challenges for Higher Education in Central and Eastern Europe / ed. by Aleksander Surdej and Marcin Kedzierski. - [Torun], 2015. – P. . 241–254. http://marszalek.com.pl/sklep/en/pedagogy/3200-economic-challenges-for-higher-education-in-the-central-and-eastern-europe.html
 1. Тимохова Г. Б.  Аналіз інституційних механізмів розвитку науки та освіти в Україні / Г. Б. Тимохова//http://dsr.univ.kiev.ua/pub/publish/220155/: монографія/ за ред В. Д. Базилевича, В. Л. Осецького. - К.:Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; НДС «Центр економічних досліджень»; 2018. – С. 375–401.

Статті:

 1. Tymokhova, G. B. Institutionalization of the " LLL " Concept by the Example of Development Expirience of KhUH " PUA " / Tymokhova G.B. // Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doswiadczenie / Wyzsza Szkola Infrmatyki i Umiejetnosci [et al.]. - Lodz, 2016. - Nr 2 (6). - 2016. -–P. 151–156. http://www.edukacjanowoczesna.com/images/NR6.pdf
 1. Тимохова Г. Б. Особливості реалізації стратегій розвитку інтелектуального бізнесу / Г. Б. Тимохова // Вісник Одеського національного університету :  Одеса, 2017. - Вип. 22. – С. 74–78. http://liber.onu.edu.ua/pdf/vestniki/Vis_econom_12(65)2017.pdf
 1. Тимохова Г. Б. Обґрунтування вибору методу оцінки інтелектуального капіталу підприємства / Г. Б  Тимохова. А. А. Місюченко // Причорноморські економічні студії : наук. журн. Причорноморс. наук.-досл. ін-т. економіки та інновацій. – Одеса, 2017. – Вип. 24. – С. 132–136  http://bses.in.ua/uk/24 –2017.
 2. Тимохова Г. Б. Анализ развития виртуальных институтов образования : научное издание / Г.Б. Тимохова // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». –  Харків, 2016. –  Т. 22. –  С. 329–338.
 1. Тимохова Г. Б. Предпосылки формирования институционального доверия к реформам в сфере образования / Г. Б.Тимохова, А. Е. Ильченко // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харьков, – 2018. – Т. 24. – С. 157 – 170.

Реєстрація в наукометричних базах даних

ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-5352-6960

Google Scholar 

DSpace