Загальна інформація
1961 р.н.
1982 р. закінчила Харківський державний педагогічний інститут ім. Г. С. Сковороди (спеціальність – учитель української мови та літератури).
Нагороджена:

 • грамотою Всесвітньої Ради Миру за підготовку роботи на конкурс «Мистецтво і спорт єднають народи»;
 • дипломом І ступеня Харківського обласного управління освіти і культури Харківської обласної державної адміністрації за методичну розробку щодо оформлення кабинету-музею Т. Г. Шевченка, відкритого в НУА;
 • грамотою Департаменту освіти Харківської міської ради (2017).

Викладання
Викладає українську мову і літературу в СЕПШ ХГУ «НУА».
Є співавтором інтегрованої програми безперервної освіти з української мови для середніх шкіл і ВНЗ і 4-х методичних посібників щодо використання елементів інноваційних технологій у навчанні й позакласній роботі з української мови та літератури.
Протягом 2006–2009 рр. – активний учасник Міжрегіональної творчої групи учителів словесників Харківської, Полтавської, Сумської областей.
Учасник щорічної науково-практичної конференції вчителів у НУА та Всеукраїнських конференцій із філології.
Литвин Н. І. внесено у Всеукраїнський банк даних з експертизи підручників (листопад 2014 р.).
Керує науковим гуртком «Дивоцвіт».
Є екзаменатором з перевірки відкритої частини тестів ЗНО з укр. мови Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти.

Публікації
Має понад 25 науковий публікацій, у тому числі:

 1. Литвин Н. І. Наступність у мовно-літературній освіті школяра: актуальні запити часу / Н. І. Литвин // Инновационные методы преподавания в экспериментальном учебно-научном комплексе : (науч.-метод. сб.) / Нар. укр. акад., cпециализир. экон.-правовая шк. – Харьков, 2014. – № 2. – С. 108–116.
 2. Литвин Н. І. Елементи дистанційного навчання в освітній системі середньої школи / Н. І. Литвин // Инновационная образовательная деятельность в современной школе: проблемы и перспективы : прогр. и материалы ХХI регион. науч.-практ. конф. учителей., [Харьков], 12 апр. 2014 г. / Нар. укр. акад. – Харьков, 2014. – С. 47–49.
 3. Литвин Н. І. Розвиток діалогового навчання в сучасній педагогіці / Н. І. Литвин // // Педагогика успешности : программа и материалы XXII регион. науч.-практ. конф. учителей СЭПШ ХГУ «НУА», 17–18 апр. 2015 г. / Нар. укр. акад. [и др.]. – Харьков, 2015. – С. 41–43.
 4. Литвин Н. І. Инновационные подходы к организации работы с родителями школьников / Т. И. Бондарь, Н. И. Литвин, В. А. Лымаренко, Белоусова Е. В. // Партнерство ради будущего : монография / Нар. укр. акад. ; под. общ. ред. Е. В. Астаховой. – Харьков, 2016. – Разд. 2.3. – С. 101–120.
 5. Литвин Н. И. Учитель как воспитатель педагогических кадров / Н. И. Литвин // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 18 февр. 2016 г. / Харьк. гуманитар. ун-т «Нар. укр. акад.» [и др.]. – Харьков, 2016. – С. 175–178.
 6. Литвин Н. І. Креативність учителя як важливий чинник розвитку творчих здібностей школярів, виховання інтересу до вивчення предмета / Н. І Литвин // Инновационные методы обучения в системе непрерывного образования : программа и материалы ХХIII регион. науч.-практ. конф. учителей, [Харьков], 16 апр. 2016 г. / Харьк. гуманитар. ун-т «Нар. укр. акад.» [и др.]. – Харьков, 2016.– С. 43–44.
 7. Литвин Н. І. Діалог «учитель – учень» при вивченні літературного твору як форма розвитку критичного мислення / Н. І. Литвин // Инновационные методы преподавания в экспериментальном учебно-научном комплексе: (науч.–метод. сб.) / Нар. укр. акад., специализир. экон.-правовая шк. – Харьков, 2016. – № 4: Диалоговость образовательного процесса: пути достижения и возможные препятствия. – С. 51–54.
 8. Литвин Н. І. Викладацька галерея сковородинівців, або диригенти мого педагогічного становлення / Н. І. Литвин // Академическая середа второй половини ХХ века: харьковский контекст : монография / Нар. укр. акад. ; под. общ. ред. Е. В. Астаховой. – Харьков, 2018. – С. 115–120.
 9. Литвин Н. І. Класний керівник як модератор у системі особистісно орієнтованого виховання / Н. І. Литвин // Учащиеся XXI века – портрет современника : программа и материалы XXV науч.-практ. конф. учителей СЭПШ ХГУ «НУА» [Харьков] 14 апр. 2018 г ./ Харьк. гуманитар. ун-т «Нар. укр. акад.» [и др.]. – Харьков : Изд-во НУА, 2018. – С. 53–54.