Загальна інформація

Народилася 28 квітня 1965 р м. Запоріжжя.

У 1987 році закінчила Харківський юридичний інститут за спеціальністю «Правознавство».

З 2000 р працює в НУА.

У 2015 р нагороджена грамотою Департаменту освіти Харківської міської ради «За сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток освіти и науки Харківського регіону та з нагоді дня народження».

Викладання

Для студентів спеціальностей «Економіка» і «Соціологія» всіх форм навчання забезпечує викладання наступних дисциплін: «Теорія права», «Кримінальна і адміністративне право», «Адміністративне право».

Науково-дослідна робота

Веде активну роботу з підготовки до захисту кандидатської дисертації на тему «Організаційно-правовий механізм захисту персональних даних у трудовій та службової діяльності».

Публікації

  1. Правознавство. Альбом схем. Посібник : альбом схем : посіб. / Нар. укр. акад., [каф. екон. теорії та права ; уклад. І. Б. Кравчина]. – Харків : Вид-во НУА, 2016. – 148 с. 
  2. Кравчина И. Б. Особенности формирования правовой компетентности студентов неюридических специальностей / И. Б. Кравчина// Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» : [зб. наук. пр. / редкол.: В.І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Вид-во НУА, 2018 – Т. 24. – 460 с. – C. 213–220.
  3. Кравчина И. Б. Теория права: альбом схем : учеб. пособ. для студентов, обучающихся по спец. «Экономика» и «Социология» / И. Б. Кравчина ; Нар. укр. акад., [каф. экономики и права]. – Харьков : Изд-во НУА, 2018. – 107 с. http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/1892