NUA
Харківський гуманітарний університет
telegram

Волкова Світлана Володимирівна,

доктор філологічних наук, професор,

професор кафедри теорії і практики перекладу

volkovasvitlana71@gmail.com

телефон: 0501968363

Освіта і наукові досягнення

У 1993 році закінчила Херсонський державний педагогічний інститут імені Н.К. Крупської (Херсонський державний університет).  З 2012 року по 2015 рік навчалась у докторантурі Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. У 2016 році захистила  докторську дисертацію “Міфолорний простір англомовних амеріндіанських художніх текстів: когнітивно-семіотичний і наративний аспекти” у спеціалізованій вченій раді Київського національного лінгвістичного університету. У 2018 році отримала вчене звання професора кафедри англійської філології і філософії мови імені професора О.М. Мороховського.

Працює у ХГУ НАУ з вересня 2021 року. Викладає такі дисципліни: “Зіставна стилістика англійської та української мов”, “Історія лінгвістичний учень”, “Дискурсологія”.

Наукова діяльність

До кола наукових інтересів належать: лінгвістика художнього тексту, художня семантика, когнітивна лінгвістика, лінгвосеміотика, наратологія, стилістика і інтерпретація художнього образу.

Активно бере участь у Міжнародних наукових конференціях: “Narrative and Narrаtology metamorphosing the structures” (13-15 September, 2017, Prague, Czech Republic), “Національна  ідентичність в мові і культурі” (22-23 березня, 2018 року, м. Київ, КНАУ), “Styles and Methods” (25-28 July, 2018, Birmingham, UK), “Signs of Resilience in a Complex World” (3-7 October, 2018, Berea, KU, USA).

Членкиня редакційної колегії наукового журналу “Вісник КНЛУ. Серія філологія”, фахового наукового збірника “Нова філологія” Запорізького національного університету, фахового наукового збірника «Проблеми семантики, прагматики і когнітивної лінгвістики» Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка, офіційний рецензент наукового журналу “Lege artis: language yesterday, today, tomorrow” (м. Трнава, Словакія).

Є членом професійних об’єднань: членкиня Міжнародної асоціації поетики і лінгвістики (PALA) з 2015 р., Велика Британія; членкиня Європейської Міжнародної асоціації наратологічних досліджень (ENN) з 2017 р., Чехія; членкиня Американської асоціації семіотичних досліджень (ASS) з 2016 р., США; членкиня Міжнародної асоціації семіотичних досліджень (IASS) з 2016 р., Литва.

Підвищення кваліфікації:

  1. Пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації «Виклики художнього перекладу: лінгвістика, прагматика, методика» (90 год., 3 кредити) у період з 19 березня по 31 травня 2018 р. у Київському національному лінгвістичному університеті (м. Київ), сертифікат про підвищення кваліфікації ПК № 0236 від 31 травня 2018 р
  2. Пройшла навчання за курсом «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг», організований Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, отримала сертифікат експерта з акредитації освітніх програм (сертифікат виданий 11.01.2021 р.).
  3. Пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації “Theory and practice of scientific and pedagogical approaches in education” (180 год., 6 кредитів) у період з  10 березня по 10 квітня 2021 року на базі ISMA The University of Applied Sciences, Riga, Latvia. Отримано сертифікат, реєстраційний номер 01-18/139-21.

Посилання на авторський профіль у науково-метричних базах:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=GwZ-4TIAAAAJ&scilu=&scisig-

згідно з БД Google Scholar: h-індекс = 6;

Web of Science ResearcherID: www.researcherid.com/rid/V-7699-2018

Зігдно з БД Web of Science: h-індекс = 4

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-5708-7034

Scopus ID: 57197708578

Контакти

Юридична адреса:

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
Вул. Лермонтовська, 27
м Харків, Україна, 61024

Факс: +38(057)-704-10-70

Офіційна електронна адреса: rector.hgu.nua@ukr.net

Приймальня ректора:

+38 (057) -714-20-07

Приймальна комісія:

+38 (057) -704-10-37

Директор ліцею:

+38(057)-716-47-21

Директор ДШРР:

+38(057)-716-47-21

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram