Науково-дослідна робота

Співробітники кафедри ведуть наукові дослідження в області прагмалінгвістики, функціональної та когнітивної лінгвістики, теорії дискурсу.  Результати досліджень публікуються у відкритій пресі, доповідаються на регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференціях.

 Кафедра активно співпрацює з вищими навчальними закладами Харкова та України: Харківським педагогічним університетом ім.  Г. С. Сковороди, Київським національним університетом ім.  Т. Г. Шевченка, Київським лінгвістичним університетом, Інститутом Сервантеса (представництво в Київському лінгвістичному університеті), Будинком Нюрнберга, Німецьким залом Інституту ім.  Гете і організацією «Deutsches Zentrum».

 Кафедра підтримує контакти з Міжнародною школою французької мови «Азюрлінгва» (м Ніцца, Франція), з лілльських католицьким університетом, в червні 2013 року розпочато новий проект «Нормандія», присвячений 70-річчю Великої Перемоги і відкриття другого фронту.

 Під керівництвом доцента Ануфрієва І. Л. працює лингвострановедческий гурток «Франція ... з глибини століть».

У рамках наукового напрямку кафедри «Переклад як спосіб вторинної комунікації» (ГР №0118U000834) викладачами аналізуються проблеми формування професійної компетентності перекладачів; розглядаються лінгвокультурні концепти в різних типах дискурсу й засоби їх вербалізації; вивчаються проблеми перекладу художніх, економічних, медичних й ін. текстів. 

Кафедрою здійснюється керівництво НДРС, проводиться підготовка магістрів (спеціальність 035.041 «Германські мови й література (переклад включно)») і аспірантів відповідно до нової освітньо-наукової програми на здобуття ступеня доктори філософії (напрямок 035 «Філологія»).

 ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ЗА 2023 Р.ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ 

 Розділи в монографіях

 1. Михайлова, Л.В. (2023). Методика викладання іноземних мов в зво: інноваційне та традиційне (узагальнення досвіду НУА). В: Інноваційні та традиційні методики викладання іноземних мов (досвід ХГУ «НУА»). Харків: ХГУ «НУА» (0,3 д.а.)
 2. Чурсіна, Л.В. (2023). Навчання усного мовлення у світлі фахової підготовки перекладача-референта та досвіду викладання французької мови. В: Інноваційні та традиційні методики викладання іноземних мов (досвід ХГУ «НУА»). Харків: ХГУ «НУА» (1,69 д.а.)
 3. Бочарникова, Т.Ф. (2023). Формування професійної спрямованості і професійної компетентності майбутніх філологів- перекладачів на основі компетентнісного підходу. В: Інноваційні та традиційні методики викладання іноземних мов (досвід ХГУ «НУА»). Харків: ХГУ «НУА»,(1,5 д. а.)
 4. Бочарникова, Т.Ф. (2023). Вступ; Зміст і структура професійної мобільності викладача: теоретичний аспект; Формування професійної мобільності майбутнього філолога-перекладача як передумова його конкурентоспроможності на ринку праці; Мультимедійні засоби як фактор впливу на формування професійної мобільності майбутніх філологів-перекладачів. В: Формування професійної мобільності суб’єктів освітнього процесу в умовах мультилінгвальної підготовки. Харків: Вид-во ХГУ «НУА» (2,1 д. а.)
 5. Паненко, І.О. (2023). Досвід студентської мобільності як передумова професійної успішності. В: Формування професійної мобільності суб’єктів освітнього процесу в умовах мультилінгвальної підготовки.Харків: Вид-во ХГУ «НУА», 2023, (1,8 д.а.)
 6. Паненко, І.О. (2023). Із досвіду використання сучасних інформаційних технологій на заняттях з англійської мови (аспекти «Друга іноземна мова», «Аналітичне читання», «Усна практика») на кафедрі германо-романської філології (раніше кафедра англійської філології): від REWARD до MyEnglishLab та GoogleClassroom. Харків: Вид-во ХГУ «НУА», 2023, (2 д.а.)
 7. Яриз, Є. М. (2023). Використання передових інформаційних технологій у викладанні іспанської мови як другої. В: Інноваційні та традиційні методики викладання іноземних мов (досвід ХГУ «НУА»). Харків: ХГУ «НУА»(1,5 д.а.)
 8. Ануфрієва, І. Л. (2023). Використання передових інформаційних технологій у викладанні французької мови як другої. В: Інноваційні та традиційні методики викладання іноземних мов (досвід ХГУ «НУА»). Харків: ХГУ «НУА»(1.5 д.а.)
 9. Шмакова, Л. М. (2023). Досвід кафедри з удосконалення викладання німецької мови як другої іноземної в системі дистанційного навчання. В: Інноваційні та традиційні методики викладання іноземних мов (досвід ХГУ «НУА»). Харків: ХГУ «НУА» (1,5 д.а.) (подано до друку)
 10. Закринична, Н. І. (2023). Методика викладання іноземних мов в ВНЗ. В: Інноваційні та традиційні методики викладання іноземних мов (досвід ХГУ «НУА»). Харків: ХГУ «НУА» (1 др. Арк.)
 11. Закринична, Н. І., Шмакова, Л. М. (2023). Студентська мобільність та її значення у підготовці філологів-перекладачів під час війни. В: Формування професійної мобільності суб’єктів освітнього процесу в умовах мультилінгвальної підготовки. Харків: Вид-воНУА, 2023. (3 д.а.)
 12. KalnychenkoO.(2023) “Discovering erased discussion on translation method in Ukrainein 1927-1931”. In Translation Studies in Ukraine as an Integral Part of the European Context edited by Martin Djovčoš, Emília Perez, Mária Kusá and Ivana Hostová. Bratislava: VEDA. (2, 25 д.а.)

Статті в збірках НУА

 1. Михайлова, Л.В. (2023). Висловлення подяки в англійському дискурсі (на прикладі публічних виступів Б. Гейтса, М. Цукенберга і О. Вінфрі в Гарвардському університеті). В:Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія». Харків : Вид-во НУА, т. 29, с. 247-252. (0,3 д.а)
 2. Михайлова, Л. В. (2023). Інтегровані заняття на факультеті мовної підготовки (досвід НУА). В: Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія». Харків : Вид-во НУА. (0,3 д.а)
 3. Чурсіна, Л.В. (2023). Індивідуальна й колективна мовотворчість (на матеріалі франкомовних «фантазійних» словників).Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія». Харків : Вид-во НУА, т. 29, с. 234-247.(0,8 д.а.)
 4. Бочарникова, Т.Ф. (2023). Мультимедійні засоби як фактор впливу на формування професійної мобільності майбутніх перекладачів.Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія». Харків : Вид-во НУА, т. 29, с. 107-114. (0,4 д.а.)
 5. Яриз, Є. М. (2023). Роль передових комп’ютерних технологій в організації навчального процесу у синхронному та асинхронному режимі дистанційного навчання. В: Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія». Харків : Вид-во НУА, т. 29, с. 114-120. (0,37 д.а.)
 6. Потапова, Ж. Є. (2023). Зображення конфлікту поколінь у драмі Вальтера Хазенклевера «Der Sohn». В: Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія». Харків : Вид-во НУА, т. 29, с. 252-261. (0,56 д.а.)
 7. Івахненко, А.О. (2023).Мовні засоби створення образу персонажа та проблеми його відтворення в перекладі. Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія», [online] т. 29. Available at: http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/2504 [Accessed 23 May 2023]. (0,7 д.а.)
 8. Дакіч, В. В., Змійова, І. В. (2023). Політична реклама як явище комунікативного процесу. Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія», [online] т. 29. Available at: http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/2504 [Accessed 23 May 2023]. (0,5 д.а.)
 9. Чемоданова, М.Ф. (2023).Особливості викладання іноземної мови дорослому контигенту. Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія», [online] т. 29. Available at: http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/2504 [Accessed 23 May 2023]. (0,4 д.а.)

Тези в материалах конференцій НУА

 1. Чурсіна, Л.В. (2023). Імідж і система рейтингування паризьких університетів. В:Привабливість навчального закладу: складові та тренди. Харків: Вид-во НУА, с. 207 – 212. (0,56 д.а.)
 2. Бочарникова, Т.Ф. (2023). Університет як засіб формування міжнародного іміджу Іспанії.В: Привабливість навчального закладу: складові та тренди. Харків: Вид-во НУА, с. 39-42. 0,18 д.а.
 3. Михайлова, Л. В.(2023). Імідж університету як складова його успішності.В:Привабливість навчального закладу: складові та тренди. Харків: Вид-во НУА, с. 123-126.(0,18 д.а.)
 4. Михайлова, Л. В.(2023). Онлайн формат навчання на сучасному етапі: проблеми та виклики часу. В: Експертні оцінки елементів навчального процесу. Харків: Вид-во НУА. (0,18 д.а.) (подано для публікації жовтень 2023)
 5. Яриз, Є. М. (2023). Успішна інтеграція вищого навчального закладу в Європейський освітній простір як запорука формування його привабливості.В:Привабливість навчального закладу: складові та тренди. Харків: Вид-во НУА, с. 223-127.(0,25 д.а.)
 6. Ануфрієва, І.Л. (2023). Інноваційні технології навчання французькій мові в макросередовищі сучасного навчального закладу. В: Мікроколективи в макросередовищі сучасного університету: позиції, ролі, підходи молодих викладачів. Харків, НУА, с.95-99. 0,25 д.а.
 7. Закринична, Н. І., Шмакова, Л. М., Паненко, І.О. (2023). Культура гостинності та найважливіші чинники привабливості вишів Німеччини.В:Привабливість навчального закладу: складові та тренди. Харків: Вид-во НУА, с.74 ((https://doi.org/10.5281/zenodo.7613110))(0,2 д.а.)
 8. Чемоданова, М. Ф. (2023). Складові привабливості закладу вищої освіти. У: Привабливість навчального закладу: складові та тренди. Харків, с. 200–203. https://doi.org/10.5281/zenodo.7614997 (0,3 д.а.)
 9. Шевченко, І.С., Змійова, І.В. (2023). Наукові публікації як складова іміджу навчального закладу. У: Привабливість навчального закладу: складові та тренди. Харків, с. 212–216. https://doi.org/10.5281/zenodo.7615022 (0,4/0,2 д.а.)
 10. Івахненко, А. О. (2023). Робота у мікро-групах на лекціях із теорії перекладу. У: Мікроколективи в макросередовищі сучасного університету: позиції, ролі, підходи молодих викладачів. Харків, НУА, с. 43– (0,2 д.а.)
 11. Чемоданова, М. Ф. (2023). Покращення мікроклімату педагогічного колективу в стресових умовах. У: Мікроколективи в макросередовищі сучасного університету: позиції, ролі, підходи молодих викладачів. Харків, НУА, с. 64– (0,2 д.а.)
 12. Гусленко, І.Ю.; Змійова, І.В. (2023) З досвіду організації навчання перекладачів в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи розвитку. В:Матеріали круглого столу "Шляхи збереження й розвитку лідерських позицій Харкова як центру освіти і науки.16.06.2023р. Х.: Вид-во НУА. С. 22-26 (0,1/0,1 д.а.)
 13. Михайлова, Л. В. (2023) Шляхи оптимізації навчального процесу в сучасному українському університеті. В: Матеріали круглого столу "Шляхи збереження й розвитку лідерських позицій Харкова як центру освіти і науки.16.06.2023р. Х.: Вид-во НУА. С. 41-44 (0,2 д.а.)

Статті в інших виданнях (зовніш.)

 1. Чурсіна, Л.В. (2023). Українізми на шпальтах української газетної періодики. В:Український світ у наукових парадигмах: Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Вип. 10. Харків: ХНПУ; ХІФТ, с. 48 – 53. (0,3 д.а.)
 2. Івахненко, А.О. (2023). Складові мовленнєвого образу маніяка в медичному трилері та способи їх відтворення в перекладі (на прикладі твору Т. Геррітсен The Apprentice). В: «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика». Том 34 (73) № 3,. с. 148–153. (0,3 д.а.)
 3. Безпарточна, К. Д., Івахненко, А. О. (2023). Підходи до передачі квазіреалій «Володаря перстнів» Дж.Р.Р.Толкіна українською мовою. В: In Statu Nascendi. Актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна; . Вип. 23 (0,4/0,2 д.а.)
 4. Юрьєв, М. С., Івахненко, А. О. (2023). Способи передачі термінів в українському перекладі роману Т. Геррітсен «Асистент». В: In Statu Nascendi. Актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна; НТМТ, Вип. 23 (0,4/0,2 д.а.)
 5. Коломієць, Л., Кальниченко, О. (2023). Російсько-український художній переклад: світлий і темний бік(від початку 1920-х до початку 2020-х років). В:Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія. Вип.54. #1.(0,6/0,2 д.а.)
 6. Kalnychenko, N., Kalnychenko, O. (2023). ThelandscapeofRussian-Ukrainianliterarytranslationfromthe 1920stothemid-1950s. В: Національна ідентичність у мові та культурі. Київ: Талком, с. 315–319. (0,2 д.а.)
 7. Змійова, І.В., Авдєєнкова, В.О. (2023). Insolvency of enterprises in Ukraine: symptoms, causes and consequences. В: Іноземні мови у світовому економіко-правовому просторі , т.10, c. 39–42. (0,2 д.а.)
 8. Змійова, І.В., Пущаєнко, О.С. (2023). NATO and the CSTO as modern systems of collective security: status and prospects. В: Іноземні мови у світовому економіко-правовому просторі , т. 10, 549–557. (0,6 д.а.)
 9. Змійова, І.В., Шепеленко, В.С. (2023). Digitization of the economy as a trend of Ukraine modern development. В: Іноземні мови у світовому економіко-правовому просторі:, т. 10, c. 622–626.(0,2 д.а.)

 Тези в інших виданнях (зовніш.)

 1. Чурсіна, Л. В. (2023). Українізми на шпальтах української газетної періодики. В: Український світ у наукових парадигмах: Вип. 10. Харків: ХНПУ; ХІФТ, с. 48 – 53. (0, 47 д.а.)
 2. Дакіч, В. В., Змійова, І. В. (2023) Мультимодальна природа рекламного жанру. У: Каразінськи читання: Людина. Мова. Комунікація. Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, с. 39–40. (0,1 д.а.)
 3. Івахненко, А.О. (2023). Способи передачі індивідуальних особливостей мовлення персонажа. У: Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація». Харків: ХНУ імені В.Н Каразіна, с. 44–46.(0,1 д.а.)
 4. Кальниченко, Н., Кальниченко, О. (2023). Російсько-український художній переклад у 1920-х – 1950-х роках, Сучасні філологічні і методичні студії : проблематика і перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищої освіти, Харків, с. 165-167. (0,2/0,1 д.а.)
 5. Кальниченко, О. А., Кальниченко, Н.М. (2023). Як українські перекладачі обходили рогатки царської цензури. У: Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація. Харків: ХНУ імені В.Н Каразіна, c. 47– (0,1 д.а.)
 6. Kalnychenko, O. (2023). Nikolai Gogol’s ‘Ukrainian’ Tales in Ukrainian and English Translations: Is Gogol’s Style Transfer Possible? In: Stylistic Border Crossings in and Beyond Translation. Р. 28. (0,1 д.а.)
 7. Kalnychenko O. and Kamovnikova N. (2023) “Oleksandr Finkel’s Self-Translation: 1929 and 1962 Papers Compared”.Literary Self-Translation and its Metadiscourse:Power Relations in Postcolonial Contexts. Book of Abstracts. University of Liege, Liege. P. 16-17. (0,1 д.а.)
 8. Чемоданова, М.Ф., Сухий, В.Т. та Великий, І.Є. (2023). Влив цифрової економіки на робочі місця та зміну вимог до робочих навичок. У: Управління розвитком соціально економічних систем. Харків: ДБТУ, с. 556–558. (0,17/0,06 д.а.)

Підручники та навчальні посібники

 1. Кальниченко, О.А. (авт-укл.) (2023). Історія перекладу: для студентів 5 курсу ф-ту «Референт-перекладач», які навчаються за спеціальністю 035 Філологія (Переклад). Харків: Вид-во НУА, 288 с.(18 д.а.)
 2. Закринична, Н. І., Шмакова Л. М. (авт-укл.) (2023). Навч. посіб. з практичноїграматики нім.мови з правилами,вправами та тестовими завданнями в 3-х ч. : для студ. 3 курсу ф-ту «Референт-перекладач». Харків : Вид-во НУА, 2023 – Ч.3. – 112 с.(7 др. арк.:2=3,5 др. арк.)

Навчально-методичні видання

 1. Дакіч, В.В. (авт-укл) (2023). Практикум з перекладу з нім. мови (аспект «Суспільно-політичний переклад»): зб. вправ для студ., які навчаються за спеціальністю 035 – Філологія. Харків: Вид-во НУА, 56 с. (3 д.а.)
 2. Яріз, Є. М. (авт-укл.) (2023). Захист навколишнього середовища: навч. посібник з аналітичного читання ісп. мови для студентів 4 курсу, які навчаються за напрямом підгот. 035 – Філологія.Харків : Вид-во НУА, 2023. – 48 с.(3 д.а.)
 3. Чемоданова, М.Ф. (авт-укл) (2023). Перекладацький практикум з англійської мови: Суспільно-політичний переклад: для студентів II курсу факультету післядипломної освіти «Референт-перекладач. Харків: Вид-во НУА, 45 с. (2,6 д.а.)
 4. Юр’єва, Н.П. (авт-укл) (2023). Перекладацький практикум з французької мови: Ділова кореспонденція: для студентів ІV курсу факультету «Референт-перекладач», які навчаються за спеціальністю 035 Філологія (Переклад). Харків: Вид-во НУА, 89 с. (5 д.а.)

Контакти

Юридична адреса:

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
Вул. Лермонтовська, 27
м Харків, Україна, 61024

Факс: +38(057)-704-10-70

Офіційна електронна адреса: rector.hgu.nua@ukr.net

Приймальня ректора:

+38 (095) -819-41-48

Приймальна комісія:

+38(095)-819-41-48 (Viber, Telegram)

+38 (057) -704-10-37

факультет "Бізнес-управління":

+38(050)-768-23-40

факультет "Референт-перекладач":

+38(099)-006-34-56

факультет "Соціальний менеджмент" :

+38(050)-978-41-74(через Telegram)

факультет післядипломної освіти (друга вища освіта):

+38(050)-632-60-60

 

Директор ліцею:

+38(096)-493-79-96

Директор ДШРР:

+38(050)-937-52-58

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram