Шевченко Ірина Семенівна,
доктор філологічних наук, професор, академік АН ВШ України
e-mail: germ-rom-nua@ukr.net

Загальна інформація

У 1979 році закінчила Харківський державний університет імені О. М. Горького.

У 1988 році захистила кандидатську дисертацію в Одеському держуніверситеті ім. І. І. Мечникова; в 1998 р - докторську дисертацію в Київському національному лінгвістичному університеті.

Нагороджена знаком «К. Д. Ушинський» Національної академії педагогічних наук України (2014 г.), лауреат нагороди Ярослава Мудрого АНВШ України в області науки і техніки (2011 р), почесний професор ХГУ« НУА» (2014 г.). Має численні грамоти і подяки від вузів Харкова, міської та обласної адміністрації. Переможець конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Науковець» (2001 г.).

Засновник і керівник наукової школи історичної прагмалінгвістики та дискурсології, історичної когнітивістики.

Область наукових досліджень включає проблеми когнітивної прагматики, теорії дискурсу, історичної лінгвокогнітівістікі, концептології.

У 1997 р у межах урядової програми IREX пройшла мовне і наукове стажування в Мічиганському університеті (США).

Під керівництвом І. С. Шевченко виконано і захищено 21 кандидатська і дві докторські дисертації.

З 2017 року – гарант освітньої програми підготовки докторів філософії в ХНУ імені В. Н. Каразіна.

З 2002 р – по теперішній час І. С. Шевченко – голова спеціалізованої вченої ради К 61.054.16 (зараз Д 61.054.27) за спеціальністю 10.02.04 – германські мови і 10.02.16 – перекладознавство в Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна; член спеціалізованої вченої ради Д 26.054.03 в КНЛУ (Київ).

З 1994 р – головний редактор спеціалізованого наукового видання МОНУ «Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна» (Серія: Романо-германська філологія), спеціалізованого наукового видання МОНУ.

2000-2008 рр. – член фахової ради з філології МОНУ, експертної ради з гуманітарних та соціальних наук ВАК України.

2001-2003 рр. – головний редактор наукового журналу Українського товариства дослідників англійської мови «Вісник УТДА-USSE Messenger» (англійською мовою).

З 2010 р – головний редактор міжнародного електронного збірника наукових праць «Когніція, комунікація, дискурс», спеціалізованого наукового видання МОНУ.

Викладання

У ХГУ «НУА» читає теоретичні курси «Вступ до мовознавства» і «Основи теорії мовної комунікації».

Публікації

Має понад 150 публікацій (в тому числі за кордоном) серед них: статті, тези, монографії, навчальні посібники, підручники, наукові словники.

Реєстрація в наукометричних базах даних

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=uHkA_kgAAAAJ&hl=ru

ORCID ID

0000-0003-2552-5623

Контакти

Юридична адреса:

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
Вул. Лермонтовська, 27
м Харків, Україна, 61024

Факс: +38(057)-704-10-70

Офіційна електронна адреса: rector.hgu.nua@ukr.net

Приймальня ректора:

+38 (057) -714-20-07

Приймальна комісія:

+38(095)-819-41-48 (Viber, Telegram)

+38 (057) -704-10-37

+38 (057) -714-92-62

факультет "Бізнес-управління":

+38(050)-343-70-18

факультет "Референт-перекладач":

+38(066)-327-20-79

факультет "Соціальний менеджмент" :

+38(050)-978-41-74(через Telegram)

факультет післядипломної освіти (друга вища освіта):

+38(050)-632-60-60

 

Директор ліцею:

+38(096)-493-79-96

Директор ДШРР:

+38(050)-937-52-58

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram