Загальна інформація

Закінчила Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» за спеціальністю «Прикладна лінгвістика» (перший випуск ХГУ «НУА», власник студентського квитка №1). 

Захистила дисертацію за спеціальністю «Германські мови», на тему «Концепт ЗОВНІШНІСТЬ ЛЮДИНИ в англомовній картині світу». Активно публікується в зарубіжних виданнях.

Нагороджена грамотой Управління освіти Харківської міської ради за роботу в галузі вищої освіти та творче відношення до виконання професійних обов’язків.

Викладання

Викладає загальний курс англійської мови, проводить заняття з усної практики на факультеті «Референт-перекладач», є керівником магістерських дипломних проектів на факультеті «Референт-Перекладач».

Наукові інтереси

Методики розвитку навичок усного англомовного спілкування, концептологія і дискурсологія.

Публікації

  1. Valukevich T. V. The portrait of a modern student as a creative personality / T. Zverko, T. Valukevich // To be creative and active: how modern universities develop students : monography (Ed. Mykhaylyova). – LAP Lambert Academic Publishing, 2018. – P.85–106.
  2. Valyukevich T. V. «Adjusting a lecturer as a subject and object of a modern educational process»/ Т. В. Валюкевич // Философско-педагогические проблемы непрерывного образования: материалы ІІІ международной научно-практической конференции. – Могилев, 2018. – С. 67 – 70.
  3. Валюкевич Т. В. Внешность человека: онтологические и семиотические признаки понятия / Т.В. Валюкевич // “The Tenth International Congress on Social Sciences and Humanities”. Proceedings of the Congress (April 2, 2017). «East West» association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2017. – С. 78–82. 
  4. Валюкевич Т. В. ЗОВНІШНІСТЬ ЛЮДИНИ як лінгвокультурний концепт /  Т. В. Валюкевич // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Інозем. філологія. – Харків, 2017. – С. 73–79.

Реєстрація в базах даних

ОRCID ID

Google Scholar

SPIN РИНЦ 

DSpace