Для вивчення дисциплін кафедра використовує автентичні підручники, переважно, видавництва Pearson:

  1. Загальний курс англійської мови – Speak out pre-intermediate/ Speak out intermediate.
  2. Ділова англійська мова – Market Leader elementary/pre-intermediate/ intermediate.
  3. Ділова англійська мова (для магістрів СМ) – Human Resources. Business Partner.

Методичне забезпечення дисциплін:

Дисципліна

Методичні посібники викладачів кафедри

Ділова англійська мова (ф-т БУ, 4-8 семестр)

Артеменко Л. А. Практикум к учебнику Profile 2 intermediate.

Англійська мова для професійних цілей (ф-т СМ, 3-8 семестр)

Артеменко Л. А. Tips on Strategic Human Resources Management. 

Ділова комунікація анлійською мовою

(ф-т БУ, 9-10 семестр)

Молодча Н. С. Start-up stories : навч. посіб. для студентів 4–5 курсів, які навчаються за спец. «Економіка».

Ділова англійська мова (ф-т БУ и СМ, 7-10

семестр)

Тарасова Е. В.   “Some Guidelines to Writing Summaries and Annotations in English”, для студентов 4-5 курсов ф-тов «Бизнес-управление» и «Социальный менеджмент» ХГУ «НУА». 

Тарасова Е. В. Practical Exercises and Tasks For Training In Annotation And Summary Writing: для студентов ф-та Бизнес-управление» и «Социальный менеджмент» ХГУ «НУА».