Освітньо-професійні програми

Перший рівень вищої освіти (бакалавр) за фахом 035 «Філологія»

 Область професійної діяльності – іноземні  мови в їх теоретичному, прикладному і комунікативному аспектах, мовна, міжособистісна і міжкультурна (усна і письмова) комунікація в професійно-діловій сфері, а також різні типи текстів (створення, редагування, переклад).

 Програма базується на фундаментальній філологічної підготовки з вивченням основ перекладу і перекладацької діяльності, що є додатковою конкурентною перевагою при працевлаштуванні, в тому числі в зарубіжних компаніях.

 Професійна діяльність бакалаврів за спеціальністю «Філологія» може здійснюватися в державних і комерційних установах сфери освіти, культури та управління, а також в ЗМІ.

 Термін навчання – 4  роки.

Другий рівень вищої освіти (магістр) за спеціальністю 035.041 «Германські мови і література (переклад включно), перша мова - англійська».

 Навчання в магістратурі – це  підготовка фахівців, що володіють глибокими спеціальними знаннями в сфері філології та перекладу, мають сформовані базові компетентності, які дозволяють здійснювати перекладацьку, дослідницьку та педагогічну діяльність.

 Зміст програми націлене на поглиблення теоретичних і практичних знань у сфері володіння іноземними мовами і їх використання для здійснення міжкультурної комунікації та викладання.  Велика увага приділяється практичним аспектам вдосконалення навичок перекладу і використання інформаційних технологій в перекладацькій діяльності.

 Після закінчення навчання випускники можуть реалізувати себе в науково-дослідних і науково-педагогічних установах, в системі освіти і культури, в галузі мовної та соціокультурної комунікації, в соціально-гуманітарній діяльності, в управлінні, у книговидавничій, мас-медійні та комунікативній сфері.

 Термін навчання – 1,5  року.

 У магістратуру приймаються особи, які мають диплом бакалавра, спеціаліста або магістра не за фахом обраної магістерської підготовки, після успішного складання основного іспиту з іноземної мови і додаткового тестування з теорії перекладу.

Контакти

Юридична адреса:

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
Вул. Лермонтовська, 27
м Харків, Україна, 61024

Факс: +38(057)-704-10-70

Офіційна електронна адреса: rector.hgu.nua@ukr.net

Приймальня ректора:

+38 (095) -819-41-48

Приймальна комісія:

+38(095)-819-41-48 (Viber, Telegram)

+38 (057) -704-10-37

факультет "Бізнес-управління":

+38(050)-768-23-40

факультет "Референт-перекладач":

+38(099)-006-34-56

факультет "Соціальний менеджмент" :

+38(050)-978-41-74(через Telegram)

факультет післядипломної освіти (друга вища освіта):

+38(050)-632-60-60

 

Директор ліцею:

+38(096)-493-79-96

Директор ДШРР:

+38(050)-937-52-58

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram