Загальна інформація

Народилася в 1964 р Закінчила з відзнакою механіко-математичний факультет ХДУ за спеціальністю «Прикладна математика».

Внесена до Книги пошани ХГУ «НУА», 2014 р.

Активно працює на стику інформаційних, економічних і математичних дисциплін.

Щорічно керує підготовкою студентів до участі у всеукраїнських та міжвузівських олімпіадах з інформатики та інформаційних технологій в економіці, всеукраїнських наукових конференціях, на яких п'ять разів студенти отримали призові (1-3) місця. Ініціювала проведення щорічного турніру з інформатики в ХГУ «НУА» і постійно бере в ньому участь.

Викладання

За час роботи в НУА розробила самостійно і в співавторстві понад 17 курсів.

В даний час викладає навчальні дисципліни: «Інформаційні технології перекладача» (3 курс факультету «Референт-перекладач» і 1 курс ПДО), «Інформаційні технології референта-перекладача» (4 курс факультету РП), «Економічне прогнозування бізнес-процесів» (2 курс ПДО).

Наукові інтереси

  • моделювання інформаційних освітніх систем;
  • методичні основи системи формування інформаційно-комунікаційної компетентності студентів економічних і гуманітарних спеціальностей;
  • комп'ютерне моделювання уявлення економічних знань.

Публікації

  1. Дьячкова О. В. Моделирование формирования доверия потребителей на основании кластерного анализа данных / О. В. Дьячкова. – Технологический аудит и резервы производства : науч. журн. – 2015. – № 6/5 (26). – С. 20–24.
  2. Дьячкова О. В. Новые образовательные технологии: ключевые тренды, ближайшие перспективы / О. В. Дьячкова // Экспертные оценки элементов учебного процесса: программа и материалы XVI межвуз. науч.-практ. конф., Харьков. – Х. : Изд во НУА, 2014. – С. 18–21. – Режим доступа: http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/384
  3. Дьячкова О. В. О компьютерных симуляциях и других активных методиках – в современном бизнес-образовании / О. В. Дьячкова // Экспертные оценки элементов учебного процесса: программа и материалы XVII межвуз. науч.-практ. конф., Харьков / Нар. укр. акад. – Х. : Изд‑во НУА, 2015. – С. 31–34.
  4. Дьячкова О. В. О внедрении в учебный процесс интегрированных облачных сервисов планирования/ О. В. Дьячкова // Экспертные оценки элементов учебного процесса: программа и материалы XVIII межвуз. науч.-практ. конф., Харьков / Нар. укр. акад. – Х. : Изд во НУА, 2016. – С. 26–30.
  5. Эконометрика : метод. указания и материалы к самост. работе / С. Б. Данилевич, О. В. Дьячкова; Нар. укр. акад. – Х. Изд-во НУА, 2016. – 76 с. – Режим доступа: http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/1674
  6. Дьячкова О. В. Опыт внедрения инновационных методик обучения переводу: аудиовизуальный перевод – pro et contra/ О. В. Дьячкова, Д. А. Фадеев // Экспертные оценки элементов учебного процесса: программа и материалы XIX межвуз. науч.-практ. конф., Харьков / Нар. укр. акад. – Х. : Изд во НУА, 2017. – С. 30–35.
  7. Дьячкова О. В. О смешанном обучении математике студентов непрофильных специальностей / О. В. Дьячкова // Экспертные оценки элементов учебного процесса: программа и материалы XX межвуз. науч.-практ. конф., Харьков / Нар. укр. акад. – Х. : Изд во НУА, 2018. – С. 31–33.

Режим доступа: http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/1903