Шевченко Ірина Семенівна,
доктор філологічних наук, професор, академік АН ВШ України
e-mail: germ-rom-nua@ukr.net

Сфера інтересів: дослідження дискурсу, історична прагматика, когнітивна прагматика, когнітивна лінгвістика, історична когнітивна лінгвістика.

 Викладає курси:

В ХГУ «НУА» викладає дисципліну на факультеті «Референт-перекладач» «Загальне мовознавство».

В ХНУ імені В.Н. Каразіна: «English and American Literature for Interpreters», «Теорія мовної комунікації», «Теоретична граматика англійської мови», «Парадигми сучасної філології: функціоналізм і структуралізм», «Актуальні проблеми прагмалінгвістики і дискурсології», «English and translation for specific purposes (business)».

Під її науковим керівництвом захищено 19 дисертацій кандидатів філологічних наук і 3 дисертації докторів філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 - германські мови:  з проблем історичного когнітивно-комунікативного синтаксису англійської мови; дискурсології та історичної лінгвоперсонології; когнітивної прагматики й теорії дискурсу в синхронії та діахронії;   історичної когнітивістики; концептології; лінгвосеміотики.

Голова спеціалізованої вченої ради Д. 064.51.27 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Редактор міжнародного наукового електронного журналу "Cognition, communication, discourse" (категорія Б МОН України, сайт: http://sites.google.com/site/cognitiondiscours), член редколегії фахових  наукових журналів МОН України категорії Б: «Наукового вісника Херсонського державного університету» та «Учені записки ХГУ «НУА».

Член редколегії міжнародного індексованого наукового журналу «Science and Education: a New Dimension» (Philology) (Угорщина).

Членство у наукових організаціях:

АН ВШ України (Академік, Посвідчення № 14-05 від 24.12.2005)

International Association of Linguistic Semantics (Great Britain)

Українська асоціація когнітивної лінгвістики і поетики УАКЛІП (віце-президент) https://uaclip.at.ua/index/kerivnictvo_asociacieju/0-4

Реєстрація в наукометричних базах даних

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=uHkA_kgAAAAJ&hl=ru

ORCID ID

0000-0003-2552-5623

Контакти

Юридична адреса:

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
Вул. Лермонтовська, 27
м Харків, Україна, 61024

Факс: +38(057)-704-10-70

Офіційна електронна адреса: rector.hgu.nua@ukr.net

Приймальня ректора:

+38 (095) -819-41-48

Приймальна комісія:

+38(095)-819-41-48 (Viber, Telegram)

+38 (057) -704-10-37

факультет "Бізнес-управління":

+38(050)-768-23-40

факультет "Референт-перекладач":

+38(099)-006-34-56

факультет "Соціальний менеджмент" :

+38(050)-978-41-74(через Telegram)

факультет післядипломної освіти (друга вища освіта):

+38(050)-632-60-60

 

Директор ліцею:

+38(096)-493-79-96

Директор ДШРР:

+38(050)-937-52-58

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram