Загальна інформація

Народився в 1953 р. У 1976 році закінчив із золотою медаллю Харківське вище військове командно-інженерне училище ракетних військ імені Маршала Радянського Союзу Крилова Н. І. (ХВВКІУ РВ) за фахом «Радіотехнічні системи вимірювальних комплексів» і отримав кваліфікацію військового інженера з радіотехніки.

У 1985 році захистив кандидатську дисертацію на закриту тему за фахом «Озброєння і військова техніка» в ХВВКІУ РВ.

Винахідник СРСР. Має 27 авторських свідоцтв на винаходи.

Внесений до Книги пошани ХГУ «НУА», 2018 р.

Нагороджений:

 • п'ятьма медалями ЗС СРСР і медаллю ім. Ю. В. Кондратюка (О. Г. Шаргея) Федерації космонавтики України;
 • Грамотою Міністра оборони України;
 • Почесною грамотою Харківської обласної організації профспілки працівників освіти і науки, 2018 р.;
 • Грамотою Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, 2016 р.;
 • Подякою від Харківського міського голови, 2013 р.;
 • Грамотою від ректора ХГУ «НУА», 2013 р .;
 • Подяками від ректора ХГУ «НУА» за керівництво науковою роботою студентів, чиї доповіді визнані кращими на секції Міжнародної студентської наукової конференції, 2016, 2018, 2019 рр.

Викладання

В даний час завідує кафедрою і викладає навчальні дисципліни: «Інформаційні технології», «Комп'ютерне документознавство», «Інформаційні технології перекладача», для студентів 1-3 курсів факультету «Референт-перекладач» і факультету післядипломної освіти.

Є помічником проректора з питань навчання студентів ХГУ «НУА» на факультеті підготовки офіцерів запасу.

Наукові інтереси

формування інформаційно-комунікаційної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей.

Публікації

 1. Кирвас В. А. Формирование информационно-коммуникационной компетентности студентов гуманитарных вузов в процессе профессиональной подготовки : монография / В. А. Кирвас ; Нар. укр. акад. – Харьков : Изд-во НУА, 2018. – 348 с.
 2. Формы дистанционного обучения в университете / В. А. Кирвас, П. Э. Ситникова, К. С. Барашев, В. П. Козыренко ; Нар. укр. акад. ; под. ред. Ситниковой П. Э. – Харьков : Изд-во НУА, 2018. – 72 с.
 3. Кирвас В. А. Возможности информационно-коммуникационных технологий в развитии творческой активности студентов / В. А. Кирвас, В. П. Козыренко // Современные технологии развития творческой активности студентов : монография / Нар. укр. акад. ; под общей редакцией Е. Г. Михайлевой. – Харьков, 2018. – С. 162–183.
 4. Kirvas V. A. Development of creativity in students with the help of modern information and communications technology / V. A. Kirvas // Тo be creative and active: how modern universities develop students / ed. Kateryna Mykhaylyova. – Saarbrücken, 2018. – P. 189–210.
 5. Кирвас В. А. Обучение информационно-коммуникационным технологиям людей третьего возраста: опыт кафедры информационных технологий и математики Народной украинской академии / В. А. Кирвас, П. Э. Ситникова // Третий возраст: обоснованность оптимизма : монография / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. Е. В. Астаховой. – Харьков, 2018. – С. 173–195.
 6. Кирвас В. А. Референт-переводчик: особенности и перспективы профессии. / В. А. Кирвас, П. Э. Ситникова // Вчен. зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 141–154.
 7. Кирвас В. А. Горизонтальная интеграция дисциплин при непрерывном формировании информационной и коммуникационной компетентности студентов / В. А. Кирвас, П. Э. Ситникова // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. / Харків. ун-т повітр. сил ім. Івана Кожедуба. – Харків, 2016. – Вип. 2 (139). – С. 212–215.
 8. Кирвас В. А. «Перевёрнутый класс» при обучении информационно-коммуникационным технологиям в гуманитарном университете / В. А. Кирвас // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. / Харків. ун-т повітр. сил ім. Івана Кожедуба. – Харків, 2016. – Вип. 3 (140). – С. 255–259.
 9. Кирвас В. А. Использование социальных сетей в образовательной деятельности и работа кафедры в рамках официального сайта вуза / [В. А. Кирвас, П. Э. Ситникова] // Вузовская кафедра. Особенности функционирования в условиях модернизации образования : монография / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. Е. В. Астаховой. – Харьков, 2015. – Разд. 2.4. – С. 126-154.
 10. Кірвас В. А. Досвід кафедри у безперервній підготовці з інформаційних технологій студентів гуманітарного університету / В. А. Кірвас, П. Е. Ситнікова // Проблеми освіти : наук. зб. / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – Вип. 80, ч. 2 – С. 256–261.
 11. Кирвас В. А. Информационная система комплексной рейтинговой оценки деятельности студентов / В. А. Кирвас, К. С. Барашев // Проблеми освіти : наук. зб. / Ін-т інноваці. технологій і змісту освіти М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – Вип. 80, ч. 2 – С.116–119.
 12. Барашев К. С. Информационная система оценки деятельности преподавателей вузов / К. С. Барашев, В. А. Кирвас // Системи обробки інформації : зб. наук. пр. / Харків. ун-т Повітр. Сил ім. Івана Кожедуба. – Харків, 2015. – Вип. 7 (132). – С. 210–212. http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/12389/soi_2015_7_45.pdf
 1. Кирвас В. А. Формирование информационно-коммуникационной компетентности современных студентов с учетом особенностей поколения / В. А. Кирвас // Системи обробки інформації : [зб. наук. пр.] / Харк. ун-т повітр. сил ім. Івана Кожедуба. – Х., 2014. - Вип. 2(118). – С. 288–292. http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/11467/soi_2014_2_60.pdf
 1. Глоссарий современного образования / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. Е. Ю. Усик ; [сост.: Астахова В. И. и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп.– Харьков : Изд-во НУА, 2014. – 532 с.
 2. Кирвас В. А. Учет особенностей поколений при обеспечении непрерывного образования// Приоритеты развития современного образования : теория, методология, практика : материалы междунар. науч.-прак. конф., Харьков. 17-18 февр. 2014 г. : [в 2 ч.] / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Ин-т высшего образования НАПН Украины, Харьк. гуманитар. ун-т «Нар.укр. акад.» [и др.; редкол.: В. И. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков: Изд-во НУА, 2014.– Ч. 1. – С. 256–268.
 3. Кирвас В. А. Информационно-образовательная среда в Smart–обществе: возможные пути построения / В. А. Кирвас // Smart-образование в Smart обществе: возможные пути адаптации : материалы междунар. науч.-практ. конф., 14 февр. 2019 г. / Харьк. гуманитар. ун-т «Нар. укр. акад.» [и др.]. – Харьков, 2019. – С. 113–116.

Реєстрація у наукометричних базах даних:

Scholar.Google.

SPIN РИНЦ  7405-2710

ORCID ID 0000-0003-0511-4050

ResearcherID 0000-0003-0511-4050