Загальна інформація
1980 р. н.
2002 р. закінчила українське відділення філологічного факультету Харківського державного університету (спеціальність – філолог, викладач української мови і літератури).
2006 року захистила кандидатську дисертацію в Спеціалізованій вченій раді К 64.051.20 Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна з теми «Типи номінування одягу і взуття в сучасній українській мові (функціонально-стильовий аспект)».
Нагороджена:

 • грамотою Головного управління освіти і науки м. Харкова ;
 • грамотою Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації;
 • грамотою Харківської міської ради Департаменту з гуманітарних питань управління освіти (2010 р.);
 • дипломом Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації (2011 р.);
 • грамотою Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (2015 р.);
 • дипломом ХІХ обласного конкурсу «Вища школа Харківщини –кращі імена» у номінації «Викладач гуманітарних дисциплін» (2017 р.);
 • подякою Народної української академії за високий рівень професійності, неоціненну допомогу й участь у роботі ради каплиці святої Тетяни (2017 р.).

Як працівник Харківського центру українознавства активно долучилася до глобального проекту, здійснюваного в ХГУ «НУА» протягом кінця 1990−2008 років, − повного видання праць видатного українського історика кінця XIX – першої третини XX століття Д. І. Багалія.
Є одним із організаторів Міжнародного фестивалю «Shevchenko – artifex orbis», проведеного в ХГУ «НУА» в межах заходів, присвячених святкуванню 200-літнього ювілею від дня народження Т. Г. Шевченка (березень 2014 р.).
Член ради з розвитку проекту «Каплиця св. Тетяни».
Є старшим екзаменатором( як у Берест Т.М.).

Викладання
Викладає курси «Українська мова для перекладачів (морфологія)» для студентів І курсу факультету «Референт-перекладач», «Українська мова для перекладачів (синтаксис) ІІ курсу факультету «Референт-перекладач», «Орфографічний практикум» для студентів І курсу факультетів «Бізнес-управляння», «Соціальний менеджмент», «Референт-перекладач», «Українська мова» для студентів факультету післядипломної освіти.
Є автором трьох дистанційних курсів, зокрема «Українська мова» (для студентів факультету післядипломного навчання), «Українська мова (морфологія)» (для студентів І курсу факультету «Референт-перекладач»), «Українська мова (синтаксис)» (для студентів ІІ курсу факультету «Референт-перекладач»).

Публікації

 1. Купрікова Г. В. Вторинна номінація як наслідок дії закону економії мовної енергії // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / Укладачі: І. В. Ковальчук, Л.М. Коцюк, С.В. Новосельцева. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 44. – С. 158 – 160 (http://dspace.nua.kharkov.ua).
 2. Берест Т. Н., Использование дистанционных форм обучения / Т. Н. Берест, Г.В. Куприкова // Вузовская кафедра. Особенности функционирования в условиях модернизации образования : монография / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. Е. В. Астаховой. – Харьков : Изд-во НУА, 2015. – С. 85 –98 (http://dspace.nua.kharkov.ua).
 3. Купрікова Г. В. До питання про множинність мотивації словотвірної структури слова (на матеріалі похідних назв одягу і взуття в сучасній українській мові) / Г. В. Купрікова, І. І. Казимир // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі: І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 56. – С. 124–126 (http://dspace.nua.kharkov.ua).
 4. Купрікова Г. В. Упровадження інформаційних технологій на факультеті післядипломної освіти як чинник підвищення якості підготовки фахівця / Г. В. Купрікова // Проблеми освіти : наук. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2015. – Випуск № 80. – Ч. 2. - С. 158–161 (http://dspace.nua.kharkov.ua).
 5. Купрікова Г. В. Усічення в словотвірній та синтаксичній номінації / Г. В. Купрікова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Філологія. – Х. : Вид-во ХНУ, 2016. – Вип. 74. – С. 114–117. https://scholar.google.com.ua/citations?user=vECohakAAAAJ&hl=uk
 6. Купрікова Г. В. Застосування технологій дистанційного навчання при викладанні синтаксису сучасної української мови /Г.В. Купрікова // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю з дня заснування Київського національного торговельно-економічного університету, «Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань». – Х. : РВВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 61 – 65.
 7. Купрікова Г. В. До питання про проблеми мотивації в ономасіологічному висвітленні (на матеріалі назва одягу і взуття / Г. В. Купрікова // Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 11–12 листопада 2016 р. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2016. – С. 92 – 94.
 8. Берест Т.М., Купрікова Г.В. Мовна підготовка перекладачів: застосування дистанційних форм навчання / Т.М. Берест, Г.В. Купрікова // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки. – Кропивницький, 2017. – Вип. 153. – С. 618–622.
 9. Купрікова Г.В. Юкстапозити як продуктивні інновації в терміносистемі / Г. В. Купрікова // Мова. Свідомість. Концепт : зб. наук. статей / відп. ред. О. Г. Хомчак. – Мелітополь : МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – Вип. 7. – С. 52–54.
 10. Купрікова Г.В. Семантична номінація: до суті поняття / Г. В. Купрікова // Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект: матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції. 19 жовтня 2017 р. – Х.: НУЦЗУ, 2017. – С. 194–196.
 11. Купрікова Г. В. Основоскладання та складання скорочених основ як спосіб словотвірної деривації / Г. В. Купрікова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 9 – 10 березня 2018 р. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «Логос», 2018. – С. 23–28.
 12. Купрікова Г. В. Викладання української мови студентам-перекладачам: принципи оптимізації та інновації / Г. В. Купрікова // Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції / Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ. – Х. : ФОП Панов А.М., 2018. – С. 268 – 276.
 13. Купрікова Г. В. Термін «сленг»: суперечності у використанні та визначенні / Г. В. Купрікова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів»: м. Львів, 9–10 листопада 2018 р. – Львів : ГО «Наукова філологічна організація «Логос», 2018. – С. 82–86.

Зареєстрована в наукометричних базах даних
Google Академія
Elibrary.ru (РИНЦ)
ORCID
Researter