Викладачі кафедри здійснюють НДР в рамках наукової школи з філології «Лінгвістичні дослідження як теоретичний фундамент підготовки спеціаліста, що відповідає сучасним світовим вимогам та стандартам» (ГР 17 U001473) під керівництом Т. М. Тимошенкової.

Робота ведеться в двох напрямках: дискурсологія та  лінгводидактика.

Наукові дослідження в області дискурсології проводяться під керівництвом професора, доктора філологічних наук Тарасової О. В. та направлені на опис  різних типів дискурса: конфліктного/агресивного (А. О. Хільковська), художнього (Т. В. Валюкевич); на вивчення проблем управління дискурсом (О. В. Тарасова) та реалізацію концептів в англомовному художньому дискурсі (Т. В. Валюкевич).

Науковою роботою в області лінгводидактики керує доц. Л. О. Артеменко. Ця робота направлена на вивчення, опис і впровадження інноваційних методик вивчення іноземної мови як другої мови спілкування та необхідного інструмента професійної діяльності. Дослідження ведуться доц. Артеменко Л. О., викладачем Бабак К. М. і  секцією вчителів СЄПШ в повному складі.

 Форми роботи:

  • щорічні публікації (статті, тези) в спеціальних виданнях, в тому числі, міжнародних; 
  • виступи на всеукраїнських та  міжнародних конференціях і семінарах; 
  • робота над кандидатською дисертацією («Комунікативні стратегії вираження критики і  несхвалення в сучасному англомовному дискурсі» Хільковська А. О.);
  • керівництво кандидатськими і докторськими дисертаційними дослідженнями (проф. Тарасова О. В.);
  • робота над докторським дисертаційними дослідженнями («Моделювання академічного дискурса: лінгво-прагматичний і соціо-культурний аспекти (на матеріалі американського і британського акадімичного дискурсів)» Молодча Н. С.);
  • керівництво науково-дослідницькою роботою студентів, підготовка наукових робіт на конкурси різного рівня;
  • керівництво НДРС, підготовка учнів до участі в МАН і Юніор МАН.