Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота ведеться в рамках напряму з філології за темою: «Лінгвістичні дослідження як теоретичний фундамент підготовки спеціаліста, що відповідає сучасним світовим вимогам та стандартам» (ДР №0117U001473). Наук. керівники – д-р філол. наук, проф. Волкова С. В., канд. філол. наук, проф. Тимошенкова Т. М.

Тема 2023 року: Проблеми функціональної когніо- та прагмалінгвистики, дискурсології, лінгводидактики та переводоведення.

Тема 2024 року: Методичні підходи реалізації принципу комунікативності при навчанні перекладачів.

Тема кафедри:

Міждісциплінарна парадигма педагогічних та лінгвистичних  досліджень в контексті іноваційних систем освіти.

 Робота ведеться в двох напрямках: дискурсологія та  лінгводидактика.

Наукові дослідження в області дискурсології направлені на опис  різних типів дискурса: конфліктного/агресивного (А. О. Хільковська), художнього (Т. В. Валюкевич); та на реалізацію концептів в англомовному художньому дискурсі (Т. В. Валюкевич).

Наукова робота в області лінгводидактики направлена на вивчення, опис і впровадження інноваційних методик вивчення іноземної мови як другої мови спілкування та необхідного інструмента професійної діяльності. Дослідження ведуться всіма членами кафедри та забезпечують основу для якісної мовної підготовки школярів та студентів.

 Форми роботи:

  • щорічні публікації (статті, тези) в спеціальних виданнях, в тому числі, міжнародних; 
  • виступи на всеукраїнських та  міжнародних конференціях і семінарах; 
  • робота над докторським дисертаційними дослідженнями («Моделювання академічного дискурса: лінгво-прагматичний і соціо-культурний аспекти (на матеріалі американського і британського акадімичного дискурсів)» Молодча Н. С.);
  • керівництво науково-дослідницькою роботою студентів, підготовка наукових робіт на конкурси різного рівня;

керівництво НДРС, підготовка учнів до участі в МАН і Юніор МАН.

Контакти

Юридична адреса:

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
Вул. Лермонтовська, 27
м Харків, Україна, 61024

Факс: +38(057)-704-10-70

Офіційна електронна адреса: rector.hgu.nua@ukr.net

Приймальня ректора:

+38 (095) -819-41-48

Приймальна комісія:

+38(095)-819-41-48 (Viber, Telegram)

+38 (057) -704-10-37

факультет "Бізнес-управління":

+38(050)-768-23-40

факультет "Референт-перекладач":

+38(099)-006-34-56

факультет "Соціальний менеджмент" :

+38(050)-978-41-74(через Telegram)

факультет післядипломної освіти (друга вища освіта):

+38(050)-632-60-60

 

Директор ліцею:

+38(096)-493-79-96

Директор ДШРР:

+38(050)-937-52-58

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram