2023 р.

Напрями дискусії:

 • поняття «привабливість навчального закладу» та його сучасні інтерпретації;
 • ключові складові формування привабливості навчального закладу;
 • глобальні та локальні особливості побудови та сприйняття іміджу навчального закладу;
 • механізм створення привабливості навчального закладу в умовах невизначеності;
 • основні виклики (глобальні, національні, регіональні) та бар'єри на шляху реалізації механізму формування іміджу навчального закладу;
 • складові іміджу навчального закладу;
 • рейтинги як чинник впливу на привабливість навчального закладу;
 • бренд-позиціонування навчального закладу: сучасні тенденції;
 • вплив внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів на зміцнення та трансляцію іміджу й авторитету закладу освіти;
 • репутаційні ризики та механізми їхнього зниження в умовах системної кризи сучасної освіти;
 • особливості маркетингового позиціонування та діяльності регіональних університетів.

Програма конференції

МЕТР
Бакіров Віль Савбанович
д-р соціол. наук, проф., академік НАН України, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, радник ректора Харківського національного університету імені В. Н Каразіна
«Привабливість університету: учора, сьогодні, завтра»

ЕКСПЕРТИ
Астахова Катерина Вікторівна
д-р іст. наук, проф., ректор Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»
«Інституціональне забезпечення розвитку освітніх структур в умовах зростаючої невизначеності»

Сидоренко Олександр Леонідович
д-р соціол. наук, проф., член-кореспондент НАПН України, директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти
«Надання якісних освітніх послуг в умовах дистанційного навчання – домінанта діяльності освітнього закладу»

Покроєва Любов Денисівна
канд. пед. наук, доц., заслужений працівник освіти України, ректор КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»
«Особливості побудови стратегії бренду закладу освіти»

Посохов Сергій Іванович
д-р іст. наук, проф., завкафедри історіографії, джерелознавства та археології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
«Історія університету як бренд: критичні нотатки»

Яременко Олег Леонідович
д-р екон. наук, проф. кафедри економіки та права Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія», завсектору інституційної економіки Інституту економіки та прогнозування НАН України
«Сучасний університет: ринковий потенціал стратегії раціонального консерватизму»

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Збірник матеріалів конференції входить до наукометричних баз: Index Copernicus, Google Scholar.

Контакти

Юридична адреса:

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
Вул. Лермонтовська, 27
м Харків, Україна, 61024

Факс: +38(057)-704-10-70

Офіційна електронна адреса: rector.hgu.nua@ukr.net

Приймальня ректора:

+38 (095) -819-41-48

Приймальна комісія:

+38(095)-819-41-48 (Viber, Telegram)

+38 (057) -704-10-37

факультет "Бізнес-управління":

+38(050)-768-23-40

факультет "Референт-перекладач":

+38(099)-006-34-56

факультет "Соціальний менеджмент" :

+38(050)-978-41-74(через Telegram)

факультет післядипломної освіти (друга вища освіта):

+38(050)-632-60-60

 

Директор ліцею:

+38(096)-493-79-96

Директор ДШРР:

+38(050)-937-52-58

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram