Загальна інформація

Народилася 16 жовтня 1964 в м. Києві.

У 1987 році закінчила інженерно-економічний факультет Харківського автомобільно-дорожнього інституту (нині Харківський національний автомобільно-дорожній університет).

У 1996 р. на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д.053.21.04. в Державній академії управління ім. С. Орджонікідзе (м. Москва) захистила кандидатську дисертацію на тему «Оцінка конкурентоспроможності підприємств на вантажному автомобільному транспорті» за спеціальністю 08.00.05 - економіка та управління народним господарством (транспорт). 

В даний час веде дослідження по темі докторської дисертації «Інституційні основи конкурентоспроможності національної економіки».

Має 10-річний досвід практичної фінансової роботи в інвестиційному бізнесі.

Нагороджена почесною грамотою Департаменту освіти Харківської міської ради за сумлінну працю, високий рівень професійної майстерності, вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки Харківського регіону; грамотою-подякою ректора Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана за високий професіоналізм, плідну працю та підготовку переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт природничих, технічних і гуманітарних наук 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 рр. за напрямом «Економіка і управління підприємствами».

Викладання

Для студентів спеціальності «Економіка» всіх форм навчання забезпечує читання дисциплін: «Потенціал і розвиток підприємства», «Фінансовий менеджмент», «Економічне управління підприємством», «Конкурентоспроможність підприємства», «Управління проектами».

Наукові інтереси

Інституційні аспекти національної та регіональної конкурентоспроможності, фінансова діяльність господарюючих суб'єктів в умовах нестабільного середовища, теоретико-методичні аспекти оцінки вартості бізнесу.

Публікації

Має понад 130 наукових та навчально-методичних публікацій, в тому числі:

  1. Цибульська Е. І. Взаємодія  держави та бізнесу в реалізації соціальної відповідальності: світовий досвід / Е. І. Цибульська // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян : монографія: у 2-х т. / за заг. ред. Г. Г. Півняка; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – Т. 2. – С. 89–97. Published in: Social responsibility of government, business... Режим доступу: – http://ir.nmu.org.ua/discover
  2. Цыбульская Э.И. Методологические аспекты управления стоимостью предприятия в условиях неопределенности/ Э. И. Цыбульская, А. В. Задорожная // Научный вестник Херсонского государственного университета. Выпуск  5 / 2014 (ч. 2) –  С. 98–103. – Режим доступа: http://www.ej.kherson.ua/index.php/arkhiv-vidannya/2014?id=23x 
  1. Tsybulska E. I. Institutional paradigm of the Ukrainian economy competitiveness / E.I Tsybulska //Canadian Journal of Science, Education and Culture. –  No.2. (6) (July - December),  Volume II. – 2014. –Toronto Press. – Р. 911–919. http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/591
  2. Цибульська Е. І. Взаємодія інституційних механізмів регулювання економічних практик у транзитивному періоді / Е.І. Цибульська // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 324–332. http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/664
  3. Tsybulska E. I. Institutional aspects of national competitiveness of transition economies/  E. I. Tsybulska// National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine : collective monograph edited by A. Pawlik, K. Shaposhnykov/ State University of Jan Kochanowski, Poland.  – Vol.2. – Poland : Izdevnieciba Baltija Publishing, 2016. – P. 133–150. file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Мои%20документы/Downloads/Польша%20Кельце.pdf
  4. Tsybulska E. I. Institutional providing of intellectually-innovative development of Ukraine / E. I. Tsybulska// International Scientific-Practical Conference. Economic. Innovative potential of socio-economic systems: the challenges of the global world :  Conference Proceedings/ Nova School of Business and  Economics, Lisbon,Portugal. – Part 1. – Lisbon : Baltija Publishing, 2016. – P. 20–22

Реєстрація в наукометричних базах даних

ORCID ID  0000-0002-3374-0801

ResearcherID: E-5329-2016

SPIN РИНЦ 1173-7720

Google Scholar

https://scholar.google.ru/citationshl=ru&user=XDqjiUIAAAAJ&view_op=list_works&sortby=title 

DSpace http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&value= Цыбульская%2C