Бакалавріат

«Соціально-психологічний супровід управління персоналом».

Галузь професійної діяльності – забезпечення ефективного управління організацією та його вдосконалення відповідно до тенденцій соціально-економічного розвитку. 

Програма базується на фундаментальній соціологічній підготовці з поглибленим вивченням психології у поєднанні з блоком економічних дисциплін, а також на професійно орієнтованій підготовці з інформаційних технологій, права, іноземної мови, що є додатковою конкурентною перевагою при працевлаштуванні, в тому числі, в зарубіжних компаніях

Це можливість реалізувати професійні стратегії у різних сферах управління: менеджер з персоналу, соціальний аналітик, коуч, соціальний кризис-менеджер, спеціаліст з ринку праці, соціальный психолог. 

Термін навчання – 4 роки.

 

Магістратура 

«Управління соціальними комунікаціями».

Програма передбачає підготовку соціологів-фахівців та експертів у галузі управління соціальними комунікаціями, які здатні ефективно розв’язувати питання щодо збору, обробки, аналізу та інтерпретації соціальної інформації.

Зміст програми націлено на поглиблення теоретичних і методологічних знань з соціального управління, психології соціальних комунікацій; розвиток практичних навичок проведення різних видів досліджень і проектної роботи в галузі соціальної реклами, PR, НR, комунікаційного менеджменту.

Це можливість реалізувати себе в якості: соціолога-дослідника, менеджера з персоналу, спеціаліста в галузі РR-технологій і реклами, менеджера з внутрішніх комунікацій, спеціаліста з управління проектами.

Термін навчання – 1,5 роки.