Програма дослідно-експериментальної роботи за темою «Становлення та розвиток соціального партнерства як ефективного фактору забезпечення стабільності та перспектив освіти»
 (ДР № 0117U001471) на базі ХГУ«НУА» (напрямок 2023-2024 навч. р. «Розбіжність інтересів стейкхолдерів сфери освіти та можливості пом'якшення протиріч» (ДР № 0121U000192)

 

Зміст роботиОчікувані результати
-       визначення та структурування нормативно-правових засад соціального партнерства в освіті;Концепція та стратегія експериментальної роботи
-       систематизація наукових досліджень з питань соціального партнерства в освіті;Аналітичний огляд
-       вивчення практичного досвіду соціального партнерства в освіті;База даних практичного досвіду соціального партнерства
-       формування складу учасників експерименту, створення робочих груп та схем взаємодії в рамках експерименту;Списки учасників експерименту, робочих груп, схеми взаємодії
-       налагодження системи взаємодії з установами, що беруть участь в експерименті;Угоди про співпрацю
-       визначення функціональних обов’язків суб’єктів експерименту;Робочі документи щодо функцій суб’єктів в експерименті
-       підготовка та проведення навчально-ознайомчого семінару щодо соціального партнерства;Проведення семінару
-       узагальнення підготовчого етапу.Звіт про результати першого етапу

-      розробка концептуальної моделі соціального партнерства в освіті;

 

Концептуальна модель соціального партнерства
розробка методик емпіричного вимірювання практик соціального партнерства;Методики емпіричного виміру
-      розробка системи контролю якості емпіричного вимірювання практик соціального партнерства в освіті;Інструменти контролю якості
- узагальнення підсумків концептуально-діагностичного етапу.Звіт про результати другого етапу
-      визначення особливостей соціального партнерства в освіті в умовах сучасного українського суспільства;Перелік особливостей соціального партнерства в освіті
-      розробка науково-методичного забезпечення експериментальної роботи;Підготовка та видання науково-методичного посібника по експериментальній роботі
-      створення банку даних щодо реалізації соціального партнерства в освіті;Банк даних
-      визначення форм та напрямків соціального партнерства в освіті на сучасному етапі;Перелік основних форм та напрямків соціального партнерства в освіті
-      окреслення функціонального навантаження соціального партнерства в освіті;Перелік функцій соціального партнерства в освіті
-      аналіз умов ефективного розвитку соціального партнерства;Стаття щодо умов ефективного розвитку соціального партнерства
-      формулювання системи ризиків реалізації соціального партнерства в освіті;Стаття щодо системи ризиків реалізації соціаль-ного партнерства в освіті
-      виявлення чинників, що сприяють розвитку соціального партнерства в освіті;Стаття щодо чинників, що сприяють розвитку соціаль-ного партнерства в освіті
-      створення он-лайн системи комунікації освітнього закладу зі стейкхолдерами;Університетська он-лайн система комунікації освітнього закладу зі стейкхолдерами
-      організація конференцій та/або секцій на конференціях щодо різноманітних аспектів соціального партнерства в освіті;

Міжнародні конференції: «Університетсько-шкільні кластери. Світовий досвід та перспективи його адаптації в Україні»

«Абітурієнтське середовище: тенденції, трансформації, шляхи формування в умовах глокалізації»

-      проведення сфокусованих інтерв’ю, анкетування тощо щодо різноманітних аспектів соціального партнерства в освіті;Звіт за результатами досліджень
-      висвітлення результатів експерименту в наукових та соціально-політичних виданнях;Публікація 5-х статей у наукових та соціально-політичних виданнях
-      підготовка дипломних робіт та кандидатських дисертацій з використанням здобутків концептуальної розробки питань соціального партнерства в освіті;Захист 3-х дипломних робіт та 1 кандидатської дисертації
-      розробка технологій реалізації соціального партнерства з різними стейкхолдерами;Документи, що відображають технології співпраці стейкхолдерів
-      розгортання дискусії у ЗМІ регіону щодо питань соціального партнерства в освіті;Публікація 5 матеріалів у регіональних ЗМІ
-      узагальнення підсумків формувального етапу.Звіт за етапом
-      аналіз стану свідомості соціальних суб’єктів щодо питань соціального партнерства в освіті;Звіт щодо стану свідомості соціальних суб’єктів щодо питань соціального партнерства в освіті
-      узагальнення результативності реалізації закладами освіти практик соціального партнерства;Матеріал для колективної монографії
-      узагальнення та систематизація матеріалів дослідження щодо соціального партнерства в освіті;Матеріал для колективної монографії
-      розробка рекомендацій щодо подолання ризиків реалізації соціального партнерства в освіті;Матеріал для колективної монографії
-      розробка методики оцінки результативності впровадження результатів експерименту;Методика оцінки
-      розробка моделі реалізації соціального партнерства в освіті;Модель реалізації соціального партнерства
-      підготовка звіту за результатами експерименту;Рукопис монографії
-      підготовка колективної монографії за підсумками експерименту. 

Контакти

Юридична адреса:

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
Вул. Лермонтовська, 27
м Харків, Україна, 61024

Факс: +38(057)-704-10-70

Офіційна електронна адреса: rector.hgu.nua@ukr.net

Приймальня ректора:

+38 (095) -819-41-48

Приймальна комісія:

+38(095)-819-41-48 (Viber, Telegram)

+38 (057) -704-10-37

факультет "Бізнес-управління":

+38(050)-768-23-40

факультет "Референт-перекладач":

+38(099)-006-34-56

факультет "Соціальний менеджмент" :

+38(050)-978-41-74(через Telegram)

факультет післядипломної освіти (друга вища освіта):

+38(050)-632-60-60

 

Директор ліцею:

+38(096)-493-79-96

Директор ДШРР:

+38(050)-937-52-58

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram