Наукові конференції і семінари

Дата проведення

Відповідальні

за проведення

1.

Міжвузівська науково-практична конференція «Експертні оцінки елементів навчального процесу»

23 листопада 2019 р.

Кафедра інформаційних технологій та математики

2.

ХIII конференція молодих вчених кафедри економіки та права «Управління як фактор економічної рівноваги»

11 грудня 2019 р.

Кафедра економіки та права

3.

Х

Міжнародна науково-практична конференція «Університетсько-шкільні кластери. Світовий досвід та перспективи його адаптації в Україні»

14 лютого 2020 р.

Проректор з НДР,

відділ НДР, СНТ

4.

XXVII Науково-теоретична конференція молодих вчених і магістрів «Молоді вчені в умовах глобальних трансформацій: світоглядні основи і колізії»

11 квітня

2020 р.

Проректор з НДР, АМВ

5.

XXVII Міжнародна студентська наукова конференція «Світоглядні позиції сучасного студентства: форми впливу і протиріччя»

11 квітня

2020 р.

Проректор з НДР, СНТ

6.

XXVII Регіональна науково-практична конференція вчителів «Школа-внз: аналіз форм взаємодії і перспектив».

11 квітня

2020 р.

Проректор з НДР,

заст. директора з НДР СЕПШ