Загальна інформація

У 1984 році закінчила машинобудівний факультет Українського заочного політехнічного інституту, за фахом «Інженер-викладач машинобудівних дисциплін».

У 2003 році з відзнакою закінчила економічний факультет Національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, за спеціальністю «Економіст, викладач економіки».

В НУА працює з 2005 року.

Нагороди: 

в квітні 2014 роки за презентацію «Інноваційні підході до викладання шкільного курсу економіки» на ХХХV обласній тематичній виставці ефективного педагогічного досвіду нагороджена дипломом ІІ ступеня;

в 2015 році - грамотою Департаменту науки і освіти Харківської обласної держадміністрації «За сумлінну працю».

Викладання:

Забезпечує викладання економіки в 5-11 класах СЕПШ; реалізацію міської проекту «Школа підприємництва».

Є одним з авторів «Програми інтегрованої економіко-правової підготовки учнів 5-11 класів спеціалізованих навчальних закладів або класів з поглибленим вивченням економіки та правознавства», яка в січні 2017 року одержала гриф МОН та рекомендована для використання в загальноосвітніх школах України.

Тематика наукових досліджень: «Формування практичної складової економічної освіти школярів в умовах трансформаційної економіки»

Публікації

  1. Белоусова Е. В. Воспитание толерантности у школьников / Е. В. Белоусова // Инновационная образовательная деятельность в современной школе: проблемы и перспективы : программа и материалы ХХI регион. науч.-практ. конф. учителей, 12 апр. 2014 г. / Нар. укр. акад. [и др.]. – Харьков, 2014. – С. 24–26.
  2. Белоусова Е. В. Гражданское воспитание старшеклассников в современном мире / Белоусова Е. В. // Педагогика успешности : программа и материалы XXII регион. науч.-практ. конф. учителей СЭПШ ХГУ «НУА», 17–18 апр. 2015 г. / Нар. укр. акад. [и др.]. – Харьков, 2015. – С. 20–22.
  3. Белоусова Е. В. Организация проектной деятельнсти учащихся как способ творческого развития школьников / Е. В.  Белоусова // Инновационные методы обучения в системе непрерывного образования : программа и материалы XXIII регион. науч.-практ. конф. учителей, 16 апр. 2016 г. / Нар. укр. акад. [и др.]. – Харьков, 2016. – С. 50–51.
  4. Бєлоусова О. В. Опанувати закони підприємництва / [Олена Бєлоусова] // Освіта України.  – 2016. – 21 листоп. (№ 46). – С. 3.
  5. Инновационные подходы к организации работы с родителями школьников / Т. И. Бондарь, Н. И. Литвин, В. А. Лымаренко, Е. В. Белоусова // Партнерство ради будущего : монография / Нар. укр. акад. – Харьков, 2016. – С. 101–120.

Навчальні посібники

  1. Основы экономики : учеб. пособие для учащихся 5 кл. / Нар. укр. акад., специализир. экон.-правовая шк., [каф. экон. теории и права ; сост. Е. В. Белоусова]. – Харьков : Изд-во НУА, 2017. – 76 с.
  2. Основы экономики : учеб. пособие для учащихся 6 кл. / Нар. укр. акад., специализир. экон.-правовая шк., [каф. экон. теории и права ; сост. Е. В. Белоусова]. – Харьков : Изд-во НУА, 2017. – 82 с.
  3. Основы экономики : учеб. пособие для учащихся 7 кл. / Нар. укр. акад., специализир. экон.-правовая шк., [каф. экон. теории и права ; сост. Е. В. Белоусова]. – Харьков : Изд-во НУА, 2017. –88 с.