Загальна інформація

Народився 15 липня 1976 в м. Харкові.

У 1998 році закінчив Харківський державний університет за спеціальністю «Соціальне і економічне планування»

У 2005 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика».

Викладання

Для студентів спеціальностей «Економіка» і «Соціологія» всіх форм навчання забезпечує викладання дисципліни «Маркетинг».

Дистанційні курси

 – Маркетинг 

http://www.nua.kharkov.ua/do/course/view.php?id=98 

– Соціальна відповідальність   http://www.nua.kharkov.ua/do/course/view.php?id=171 

Публікації 

  1. Катаев А. В. Актуальные функциональные задачи маркетинговой товарной политики [Электронный ресурс] : монография / А. В. Катаев ; Харьков. гуманит. ун-т «Народная украинская академия». – Электрон. текст. дан. – Харьков : Издательский центр «Диалог», 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Систем. требования: Adobe Acrobat Reader. – Загл. с этикетки диска. – ISBN 978-617-7357-05-5
  2. Катаев А. В. Логика компетентностной подготовки маркетологов: обзор профессиональных конкурсных мероприятий в области маркетинговых коммуникаций [Электронный ресурс]  / А. В. Катаев, А. С. Слипченко // Ефективна економіка. – 2014. – № 8. – Режим доступа: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3244&p=1
  3. Катаев А. В. Маркетинг взаимодействия: адаптационные решения мировых алкогольных брендов [Электронный ресурс] / А. В. Катаев, А. С. Слипченко // Ефективна економіка. – 2014. – № 3. – Режим доступа: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2874
  4. Катаєв А. В. Маркетинг : навч. посіб. для студентів спец. «Фінанси і кредит», «Облік і аудит» / А. В. Катаєв ; Харків. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. – Електрон. текст. дані. – Харків : Видавничий центр «Діалог», 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD-R). – Системні вимоги: Adobe Acrobat Reader. – Назва з етикетки диска. – ISBN 978-617-7357-04-8.
  5. Катаєв А. В. Механізми ціноутворення в рамках концепції маркетингу взаємодії / А. В. Катаєв // Маркетинг взаємодії : монографія / під заг. ред. Н. В. Попової, А. В. Катаєва ; Харків. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. – Харків : ФОП А. М. Панов, 2016. – С. 335–371.
  6. Катаєв А. В. Фактори цінової чутливості споживачів: результати систематизації та верифікації актуальності в рамках концепції маркетингу довіри / А. В. Катаєв, С. В. Оберемок // Ефективна економіка. – 2018. – № 5. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2018/65.pdf.

Регистрация в наукометрических базах данных

ORCID ID 0000-0001-8714-4063 

ResearcherID: N-3236-2015 

SPIN РИНЦ: 2172-3057 

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=VPRb2koAAAAJ&hl=ru