Загальна інформація

Народився 21 вересня 1992 р

У 2015 році закінчив з відзнакою Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» за спеціальністю «Економіка підприємства».

У 2017 році закінчив з відзнакою Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство».

З 2016 році під керівництвом д-ра екон. наук, проф. Яременко О. Л. здійснює науково-дослідницьку роботу над дисертацією на тему: «Інституційні основи бізнес-лобіювання в економіці відкритого типу».

Має досвід роботи в найбільших міжнародних компаніях ПрАТ Філіп Морріс Україна, ПАТ Сан ІнБев Україна. Брав участь у запуску 2 нових продуктів на території України (IQOS, Cidre), в організації і проведенні іміджевих заходів. Відповідав за процеси лобіювання інтересів, взаємодія з органами державної влади, бізнес-асоціаціями, розробку акцизних моделей, виявлення прогалин в законодавстві і підготовку необхідних рекомендацій щодо їх усунення, листів-позицій до нормативно-правовим актам у відповідні державні органи.

Відмінник навчання ХГУ «НУА». Нагороджений почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації за вагомий внесок у розвиток студентського руху. В рамках підвищення кваліфікації пройшов навчання  з основ бізнес-лобіювання (2016 р.).

Викладання

Для студентів спеціальності «Економіка» всіх форм навчання забезпечує читання дисципліни «Проектний аналіз».

Публікації

  1. Малик С. С. Основные проблемы управления стоимостью бизнеса [Текст] / С. С. Малик // Молодий вчений. – 2015. – № 2. – С. 59 – 68.
  2. Малік С. Лобіювання інтересів вищої школи / С. С. Малік // Подготовка научно-педагогических кадров для высшей школы: состояние, проблемы, перспективы : программа и материалы науч.-теорет. конф. молодых ученых, [Харьков] 16 апр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины, Департамент науки и образования Харьковской обл. гос. администрации, Ин-т высшего образования Нац. акад. пед. наук Украины, Совет ректоров Харьк. вуз. центра, Нар. укр. акад. ; [редкол.: В. И. Астахова и др.]. – Харьков : Изд-во НУА, 2016. – С. 95–97.