Загальна інформація

Народився 4 травня 1960 р м. Харкові.

У 1982 році закінчив Харківський інженерно-економічний інститут за спеціальністю «Економіка і організація машинобудівної промисловості». Працював керівником економічних служб виробничих підприємств, займається проблемами регулювання ринку цінних паперів та діяльності акціонерних товариств.

У зв'язку з діяльністю з розвитку фондового ринку нагороджений «Знаком пошани» Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації; має подяку і почесну грамоту Кабінету Міністрів України; за викладацьку діяльність відзначений почесними грамотами Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації; нагороджений знаком «За розвиток освіти» Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності.

Викладання

Для студентів спеціальності «Економіка» всіх форм навчання забезпечує читання дисципліни «Корпоративне управління».

Публікації

  1. Корпоративне управління: процеси, стратегії, технології : колективна монографія / За заг. ред. К. С. Шапошнікова та ін. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 312–338.
  2. Корпоративное управление : метод. рекомендации для студентов обучающихся по специальности 051 – Экономика предприятия / Нар. укр. акад., [каф. экономики предприятия ; авт.-сост. Ю. С. Потемкин]. – Харьков : Изд-во НУА, 2016. – 59 с.