Загальна інформація

Народилася 12 липня 1955 р

У 1978 році закінчила Харківський державний університет за спеціальністю «Політична економія». Викладала в Харківському авіаційному інституті та в Національному університеті внутрішніх справ.

У 1987 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Економічні форми залучення до праці» в Харківському державному університеті. 

З 1999 р. – доцент Народної української академії.

Наукова проблематика досліджень пов'язана з мікроекономічними основами економічної безпеки і мікроекономіки мережевих обмінів. Підготовлені аналітичні доповідні записки і спрямовані до Комісії Верховної Ради України з боротьби з корупцією і організованою злочинністю, до Міністерства економіки України та до Ради Національного банку України.

Викладання

Викладає дисципліну «Проектний аналіз».

Публікації

  1. Яременко В. Г. Взаимосвязь институционализации финансовой сингулярности и финансовой стратегии государства / В. Г. Яременко // Соціально-економічні проблеми функціонування фінансових систем в умовах інтеграційних процесів : матеріали VII Симпозіуму від 13 листоп. 2014 р. / Харків. ін-т фінансів Укр. держ. ун-ту фінансів та міжнар.
    торгівлі. – Харків, 2014. – С. 300–302.  
  1. Яременко В. Г. Инвестиционная роль государства в условиях глобального кризиса / В. Г.  Яременко // Соціально-економічний розвиток системи фінансів і управління в інноваційному середовищі: проблеми, ефективність, перспективи : тези до ІХ симп., 25 листоп. 2016 р., м. Харків / Харків,  ін-т фінансів Укр. держ. ун-ту фінансів та міжнар. торгівлі.  – Харків, 2016. – С. 246–248. 
  2. Яременко В. Г. Генетико-информационные факторы глобальных  институциональных трансформаций / В. Г. Яременко, О. Л.  Яременко // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 390–408.
  3. Яременко В. Г. Сетевая экономика как институциональная альтернатива социально-экономического развития / В. Г. Яременко, О. Л.  Яременко // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харків, 2018. – Т. 24. – С. 229–238.