Загальна інформація

Народився в 1955 р. Закінчив Харківський державний університет ім. О. М. Горького за спеціальністю «Радіофізика і електроніка». У 1987 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Поширення електромагнітних хвиль в середовищі з випадковими неоднорідностями».

Нагороджений:

  • Подякою ХГУ «НУА» за багаторічну працю і відповідальне ставлення до виконання дорученої справи;
  • Почесною грамотою Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки України, 2016 р .;
  • Почесною грамотою Харківської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України, 2019 р

Викладання

В даний час викладає навчальні дисципліни: «Сучасні інформаційні технології в економіці», «Економетрика», «Інформатика», «Комп'ютерні технології багатовимірного аналізу даних».

Наукові інтереси

Комп'ютерне моделювання уявлення економічних знань в освітньому середовищі.

Публікації

  1. Данилевич С. Б. Социальные медиа для дистанционной формы получения образования / С. Б. Данилевич // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харків, 2018. – Т. 24. – С. 172–181.

Реєстрація у наукометричних базах даних:

Google Sholar Scholar.Google.

ORCID ID 0000-0003-3920-7327/

ResearcherID C-2187-2016