Загальна інформація
Народилася в м. Харків. Закінчила Харківський державний університет ім. О. М. Горького в 1973 році.
З 1996 року працює в ХГУ «НУА»: зав. лабораторією планування кар’єри, доцент кафедри соціології.
Є одним з розробників моделі функціонування лабораторії планування кар’єри.
З 2013 р. працює на основній посаді доцента кафедри соціології.
Нагороджена знаком «Відмінник освіти України», знаком «За розбудову освіти» Асоціації навчальних закладів України недержавної форми власності, Грамотою Міністерства освіти і науки України.

Викладання
Веде навчальні курси: «Економічна соціологія», «Сучасні соціальні нерівності», «Соціальний і політичний маркетинг», «Соціологія масових комунікацій», «Соціологія громадської думки».

Публікації
Підготувала розділ навчального посібника з грифом МОН України: Сущностные характеристики современного украинского студенчества // Курс лекций по социологии образования: учебное пособие для студентов вузов / Нар. укр. акад.; под общ. ред. В. И. Астаховой.–3-е изд., перераб. и доп.– Х. : Изд-во НУА, 2014.
Автор більше 60-ти наукових і науково-методичних публікацій, зокрема:
1. Университет и рынок: границы совместимости // Университет в условиях современности: сила традиций перед вызовами будущего: монография под общ. ред. Е. Г. Михайлевой; Нар. укр. акад. – Харьков : Изд-во «ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014. – С.164–174; http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/342
2. Гражданская компетентность и социальные практики // Гражданские позиции молодежи и студенчества в современной Украине : Монография под общ. Ред. И. С. Нечитайло; Нар. укр. акад. – Харьков : Изд-во ХГУ «НУА», 2014. – С.49–66; http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/19/simple-search?query
3. Концепт социальной ответственности бизнеса в деятельности приватных высших учебных заведений / Е. В. Бирченко // Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська. академія» / [Редкол.: В. І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Х. : Вид-во НУА, 2016. – Т. 22. – С. 217–231
4. http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/1292/1/22_2016.pdf
5. Профессиональные практики выпускников современных вузов // Роль вуза в карьерных достижениях выпускников : монография под общ. ред. Е. В. Бирченко; Нар. укр. акад. – Харьков : Изд-во ХГУ «НУА», 2017. – С. 57–80 http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/1730
6. To be creative and active: how modern universities develop students» / Birchenko E., Novikova // The importance of field internship for development of student’s creativity», p. 231–247. Lambert Academic Publishing, 2018.
7. «Система сопровождения выпускников» в высшем учебном заведении: Брошюра. – Изд-во LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. – 68с.

Реєстрація в наукометричних базах даних
ORCID 0000-0001-8355-9763