Загальна інформація
У 1988 р. з відзнакою закінчила історичний факультет Харківського державного університету ім. О. М. Горького.
У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Суспільні і приватні вищі навчальні заклади в Україні (напр. ХІХ – поч. ХХ ст.)».
В академії працює з 1991 р., на кафедрі соціології – з 1998 р.
Сфера наукових інтересів: інституційні й соціальні ризики, ризики в системі вищої освіти, управлінські ризики, ризики формування професійного вибору сучасної молоді. Фахівець з питань організації і управління прийомів до ВНЗ.
Неодноразово брала участь в міжнародних наукових конференціях в Польщі, Білорусії.
У 2010 році пройшла стажування в Інституті соціології Російської академії наук.

Нагороди
Почесний знак «За розбудову освіти» Асоціації приватних навчальних закладів, Почесна грамота Міністерства освіти і науки України.

Викладання
Викладає навчальні курси: «Етнографія і етносоціологія», «Соціологія молоді», «Соціологія соціальних змін».

Публікації
Основні наукові публікації:

  1. Удовицька Т. А. Ризик як характеристика сучасного суспільства: специфіка, можливості, протиріччя наукового осмислення / Т. А. Удовицька // Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2015. – № 3. – С. 71–77.
  2. Удовицкая Т. А. Реализация принципа непрерывности во взаимодействии школа-вуз как фактор снижения рисков молодой личности при переходе к профессиональному обучению / Т. А. Удовицкая // Философско-педагогические проблемы непрерывного образования: сборник научных статей / под ред. М. И. Вишневского, Е. И. Снопковой. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2016. – С. 186–190.
  3. Удовицька Т. А. Прийом до ВНЗ: шляхи демократизації управління / Т. А. Удовицька // Освіта. – № 23-24 (5717-5718), 8–15 червня. – 2016. – С. 7.
    Удовицька Т. А. Прийом до ВНЗ: питання управління та удосконалення / Т. А. Удовицька // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 355–363.
  4. Удовицька Т. А. Міграційні настрої старшокласників: до постановки проблеми / Т. А.
  5. Удовицька, М. В. Савохіна // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – Вип. 21. – Кн. 3. – Том ІІІ (77). – Київ: Гнозис, 2017. – С. 477–487.
  6. Удовицька Т. А. Вступна кампанія до вишів: ризики формування студентського контингенту / Т. А. Удовицька, Т. В. Пилаєва // Материалы ежегодной международной научно-практической конференции ХГУ НУА, 18 февраля. – Харьков, 2018 г. – С. 236–238.

Реєстрація в наукометричних базах даних
ORCID 0000-0002-0757-3069