Загальна інформація

Закінчила Харківський державний  університет ім. А. М. Горького (на даний час Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна) за спеціальністю «Романо-германскі  мови та література». 

Нагородженна знаком «Відмінник освіти України», «За розбудову освіти», почесною грамотою МОН України. За визначний вклад в виховання, навчання, професійну підготовку студентської молоді отримала відзнаку «За духовне відродження нації»; удостоєна звання «Почесний професор Народної українськой академії».

Наукові інтереси 

Сучасні інтерактивні методики  і підході до вивчення англійської мови. 

Викладання

Викладає загальний курс англійської мови, ділову англійську мову, англійську для професійних цілей.

Публікації

  1. Артеменко Л. А. О моем друге – Тамаре Михайловне Тимошенковой / Артеменко Людмила Александровна // Академическая среда второй половины ХХ века: харьковский контекст: монография / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. Е.В. Астаховой. – Харьков, 2018. – С. 18–27.  URI: http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/1888   
  2. Артеменко Л. А. Разноуровневое группирование студентов в процессе обучения английскому языку на неязыковых факультетах / Л. А. Артеменко // Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань :    матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Харьков : ФОП Панов А.М., 2018. – С. 4–9.
  3. Tips on Strategic Human Resources Management : учеб. пособие для студентов 2-3 курсов фак. «Социальный менеджмент» очной и заочной форм обучения / Нар. укр. акад., [общеакад. каф. англ. яз. ; авт.-сост. Л.А. Артеменко]. - Харьков : Изд-во НУА, 2017. - 40 с. URI: http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/1670 
  4. Артеменко Л. А. Повышение эффективности обучения английскому языку студентов нефилологических факультетов» / Л. А. Артеменко // Сучасні філологічні студії: теоретична та прикладна лінгвістика: Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції, Буча, 22 лютого 2017 р.: Тези доп.: – К.: Міленіум, – 2017.  – С. 281-283.
  5. Практикум  з граматики англійської мови : для студентів 1 курсу нефілол. спец. / Нар. укр. акад., [загальноакад. каф. англ. мови ; авт.-уклад. Л.О. Артеменко]. - Харків : Вид-во НУА, 2015. - 63 с.

Реєстрація в базах даних:

google.com.ua

elibrary.ru

ORCID ID

ResearcherID